Счетоводни услуги - Безплатна регистрация на фирми !

София  | Публикувана на 2019-12-18 13:25:59.
ID на обява: 615 | Брой разглеждания: 445

Тип: Фирмена

Счетоводно обслужване на фирми и физически лица.
Безплатна регистрация на фирми при сключен договор за счетоводно обслужване. Изготвяне на счетоводна политика на фирмата съгласно специфичната й дейност.
Безплатно вземане на документи от офис на клиента или използване на услугата Онлайн счетоводство.

Счетоводство :
- обработка на счетоводни документи в съответствие с Националното и Европейско законодателство.
- изготвяне на междинни счетоводни финансови отчети.
- интернет банкиране.
- изготвяне и подаване на дневници и справка декларация по ЗДДС.
- изготвяне и подаване на Интрастат и VIES декларации, форми за нуждите на статистиката и БНБ.
Данъчни консултации и планиране според Вашите нужди.

ТРЗ и Личен Състав :
- изготвяне и регистриране на трудови договори и необходимите към тях документи.
- съставяне досиета на персонала на фирмата.
- Месечно изчисляване на разходите за възнагражденията по трудови и извън трудови правоотношения, както и договори за управление и контрол.
- изготвяне на ведомости за заплати и фишове за заплати.
- изготвяне на декларации образец №1, №3, №5, №6 и №7.
- съставяне на платежни нареждания за осигурителни вноски.
- Представяне на болнични листове в НОИ.
- изготвяне на граждански договори, договори за управление и контрол, сметки за изплатени суми и служебни бележки; УП-2, УП-3.

Годишно Приключване :
- годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети .
- подаване на отчети в НАП, НСИ, Агенция по Вписванията
- изготвяне и подаване на данъчни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ за физически и юридически лица.

49.00лева


Обява от София Акаунтинг БГ

(Регистриран на: 2019-12-18 10:57:36)Последно разгледани обяви

loading...
placeholder