Заплата в Германия

1. Много често хората не знаят, че така както е нормално работодателят да назове заплащането час, също е съвсем нормално да бъдете назначени на твърда заплата.

За да изчислите часовата ставка, когато сте назначени на твърда месечна заплата,

– трябва да умножите седмичното работно време по 13 седмици и да го разделите на 3 = средно месечно работно време (пример 40 х 13 : 3 = 173,33 часа)

– разделяте твърдата заплата на средните часове и получавате заплащенето ча час (примерно 2000 : 173,33 = 11,54€/час)

Това е нужно за да проверите дали ви заплащат поне минималната заплата по закон или тарифен договр, също е важно при изплащането на извънреден труд.


2. Много често работодателите изплащат командировъчни, чрез които изкуствено завишават нетозаплатата.

Естествено, че всеки работник се радва като може да плати по-малко данъци и социални осигуровки.

Работодателя също се радва, че по този начин пести част от социалните осигуровки, командировъчните са му чист разход.

Двете страни са доволни и щастливи, че легално са си спестили удръжки 


Така е, докато работника не се разболее!

Когато е за няколко дни, не му изплащат командаривъчните за тези дни и все още не е толкова трагично.

Но когато се наложи да получава болнични от здравната каса (след 7-мата седмица), тогава те се изчисляват на база брутозаплата, върху която са плащани осигуровките и започват финансовите проблеми!

По същият начин е при трудова злополука и при безработица.


По-късно се отразява неблагоприятно и на пенсията, защото командировъчните не са част от заплатата, върху която се плаща пенсионна осигуровка.


Пример:

Брутозаплата 1800€, дан. клас 1, нето остават около 1292€.

Допълнително получавате командировъчни 2х12 + 3х24€ на седмица, примерно 408€ за 1 месец, така ви се събират 1700€ чисти за месеца.

При болест след 7-мата седмица ще получавате максимално 1162,80€ месечно.

Ако останете безработен ще бъдат само 775€.

Въпроси и отговори

Как ниската заплата се отразява на размера на пенсията?

Пенсионната осигуровка е 18,6% от брутозаплатата, работник и работодател си поделят вноската на половина и взеки плаща по 9,3%.

За да получите 1 пенсионна точка=32,03€ месечна пенсия, трябва да имате брутодоход за годината 37873€. (стойностите се променят всяка година, тези са валидни до юни 2019 за западна Германия)

Ако получавате 1800€ на месец, си заработвате 0,57 пенсионни точки за годината, ако брутозаплатата е 2200€ на месец , ще поучите за годината 0,70 точки, това са 4,16€ разлика при месечната пенсия.

Статия на Vessi Metzinger