Уволнение съгласно Закона за закрила при уволнение в Германия

Уволнение съгласно Закона за закрила при уволнение в Германия

Кои са допустимите основания за уволнение съгласно Закона за закрила при уволнение? Работниците са законно защитени срещу неправомерно уволнение (Закон за закрила при уволнение). В рамките на процеса за закрила при уволнение работодателят трябва да докаже, че извършеното от него едностранно прекратяване на трудовия договор е социално справедливо. Уволнението може да бъде социално справедливо при следните основания: 1. основания, свързани с работника като личност, например: продуктивността на работника рязко намалява; работникът психически или физически повече…

 
OЩЕ