Социална сигурност в Германия

Социална сигурност в Германия

Социалните системи във всяка една провинция се различават помежду си. Струва си да си запознаете с правата в Германия. Безработица Ако сте загубили работата си, можете да получите подкрепа от трудовата администрация. Безработица 1. Обезщетение за безработица 2. Осигуряване на основна издръжка на живот съгласно Социалния кодекс, книга II и XII Ако останете без работа, трябва да се обърнете към службите по заетостта на държавата, в която сте работили последно. Внимание: Ако работите в друга…

 
OЩЕ