Жилищно настаняване в Германия

Жилищно настаняване в Германия

Търсенето и намирането на жилище в Германия невинаги е лесно. Информирайте се за възможностите за помощ и особеностите на наемното право. 1. Жилищен пазар в Германия Много от германските граждани живеят в жилища под наем. Много търсени са по-изгодните жилища. През последните 10 години цените на къщите и жилищата под наем отбелязаха значителен ръст. Въпреки че жилищният пазар в Германия се отличава с голямо предлагане, размерът на наемите или на покупните цени за жилища в…

 
OЩЕ