Здравното осигуряване в Германия

Здравното осигуряване в Германия

От 2009 година всяко лице, което има постоянно местопребиваване във Федерална република Германия, се задължава да е здравно осигурено. Дори за краткосрочно пребиваване в Германия се изисква здравно осигуряване, в противен случай издаването на виза се отказва. Специфични особености на германската здравноосигурителна система осигуряване (GKV) и Частно здравно осигуряване (PKV). Докато Държавното здравно осигуряване (GKV) е достъпно за всички, за Частното здравно осигуряване важат определени условия. Граждани от страните от Европейското икономическо пространство¹ (ЕИП) и граждани…

 
OЩЕ