Разяснителен филм за помощите, които се отпускат на семейства в Германия

Разяснителен филм за помощите, които се отпускат на семейства в Германия

Едно видео на: „Федерално министерство на семейството, възрастните граждани, жените и младежите и Пълномощник на Федералното правителство за миграцията, бежанците и интеграцията“. https://video.bundesregierung.de/bpa/eugs/VideoFamilie/bg/20180129_fpl_bg_langfilm.mp4  

 
OЩЕ