Данъчни класове и основен необлагаем доход в Германия

Данъчни класове и основен необлагаем доход в Германия

Данъчни класове и основен необлагаем доход в Германия В зависимост от данъчният клас всеки има основен необлагаем доход. Докато при данъчните класове 1,2 и 4 той е 9168€ за 2019 година, за клас 3 той е 18336€, а за класовете 5 и 6 се облага от първото спечелено евро. Този основен необлагаем доход се променя всяка година. Докато семейните имат право на избор между 3/5 и 4/4, несемейните нямат тази възможност! Данъчното облагане за наети…

 
OЩЕ