Годишна изравнителна сметка в Германия – Hausnebenkostenabrechnung, Betriebskostenabrechnung

Годишна изравнителна сметка в Германия – Hausnebenkostenabrechnung, Betriebskostenabrechnung

Годишна изравнителна сметка в Германия – Hausnebenkostenabrechnung, Betriebskostenabrechnung Всеки, който живее в Германия, би трябвало да знае по какъв начин става отчитането и изравняването на доставките за ток, газ, вода и други режийни разходи. Както за всичко друго в Германия, така и за тях си има закон и наредби. Основата е заложена в § 556 BGB Vereinbarungen über Betriebskosten, според който наемодател и наемател се споразумяват, че наемателя поема разходите за ползваната от него част…

 
OЩЕ