Адвокатска кантора Генчева, Таков и партньори

Адвокатска кантора Генчева, Таков и партньори

Адвокатска кантора кантора Генчева, Таков и партньори Кои сме ние loading… Безспорно е, че през последните години, вследствие на свободното движение на хора, гарантирано от принципите на Европейската общност, се увеличиха и правните казуси с трансграничен елемент. Именно поради тази причина, а и на база академичния ни опит, нашата кантора се стреми да намери най-доброто решение за своите клиенти, позовавайки се, както на националното, така и на европейското законодателство. Съвместната работа с колеги в Германия ни…

 
OЩЕ

Пълномощно от общ характер

Пълномощно от общ характер

Пълномощно от общ характер Формуляри и бланки за чужбина  

 
OЩЕ

КАКВО Е ГЕВЕРБЕ ( GEWERBE ) НАШИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

КАКВО Е ГЕВЕРБЕ ( GEWERBE ) НАШИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

С понятието „Gewerbe“ се сблъсква почти всеки един от нас, който иска да започне работа в Германия и няма предимството да бъде назначен на трудов договор. Най-общо казано под термина „Gewerbe“ се разбира извършването на „стопанска дейност“, която се характеризира като: всяка самостоятелна, разрешена или легализирана конкретна дейност, насочена към реализиране на дългосрочна печалба. Важно е да се знае, че в този вид стопанска дейност не се включват производствата в селското и горско стопанство, риболова,…

 
OЩЕ