Какво е Schufa – Германия

Was ist die Schufa 

Какво е Schufa в Германия 

Ще се опитам да обясня с по-прости думи какво е това и с какво се яде, тъй като подобна институтция е непозната в България (знам за кредитен регистър, но приликите със Schufa / Шуфа са минимални).

Schufa /Шуфа казано с две думи е частна организация, която събира информация за вас, прави анализ и после дава на заинтересовани лица оценка за вашата платежеспособност. Някой може да зададе въпрос – как така някой ще събира информация за мен, нали има Datenschutz и други закони, защитяващи личните ми данни. Така е, обаче вие изрично се съгласявате информацията за вас да бъде предадена на тази фирма, когато, например, откривате банкова сметка, наемате жилище, сключвате договор за каквото и да било (мобилен телефон), пазарите на вноски т.н. Общо взето е доста сложно в днешно време да се води активен живот, без да давате съгласие информацията за вас да отиде при тях.

Какво събира тази организация за вас, е описано на техния сайт. Това са: личните данни като рожденна дата и трите имена, гражданство, адреси, банкови сметки, кредитни карти (но не авоарите по тях), кредити, регистрации в сайтове за онлайн търговия (не са всички, но някои от тях), договори – примерно тези за доставка на ток, газ, мобилни телефони и т.н. Когато не плащате на някой от вашите доставчици, той дава тази информация на шуфа също.

За колко време тази информация се пази при тях. Няма еднозначен отговор – досието ви се пази при тях завинаги, това включва личните данни, информация за предишните адреси и някои други атрибути. Част от информацията се пази за време на срока на действие на договора, включтелно до след 2 години след края на договора (кредитите). Ако имате регистрация в meinschufa.de – ще видите какво пазят за вас в този даден момент.

Защо го правят? Основния приход на тази организация идва от търговия на тяхната оценка за вас. Съвсем грубо казано, всеки един доставчик на услуги може да ги пита Schufa / Шуфа: „Каква е вероятността Иван Стоянов да не плати сметката?“. В зависимост от изчисления на тази организация, те връщат отговор на питащия в проценти, като 100% е най-високата оценка. Тази оценка зависи от брашна, областта и други фактори. Може да се получи, че Иван Стоянов със сигурност ще плати сметката за мобилен телефон, но няма гаранция, че той ще плаща редовно вноската си по кредита за телевизор. Съответно търговеца на битова техника ще помисли дали да даде на Иван стока на изплащане. на сайта meinschufa.de  може да видите усреднената оценка за вас, но не оценка по всеки отделен брашн.

Колко често се актуализира рейтинга (оценката)? Оценката се актуализира всеки три месеца. Във вашия сайт може да я видите обикновено с 10-15 дена закъснение.

Как се изчислява рейтинга? Това е най-голямата тайна на Schufa / Шуфа, която никой няма да ви кажe. Информацията, с която разполага Schufa за вас, по закона винаги е достъпна на техния сайт. Обаче всички техни изчисления, които са техно know-how, се базират върху логически групи, по които се разпределя тази информация. С други думи: шуфа знае колко процента от техни „клиенти“, които живеят на определено място редовно плащат по договорите. Ако всички, които живеят в този квартал плащат – получавате по-голяма оценка. После се смята, колко от родените на определена дата и година плащат – получавате и за това оценка, после същото се прави по гражданство, банка, сключени договори и т.н. Всеки от критериите има съответно тегло, които после влизат в общата оценка. По тази логика, ако се преместваш в някакво гето, където никой не плаща своите сметки – твоя рейтинг автоматично отива надолу, макар и че ти плащаш всичко. Ако теглиш кредит от фирма, клиенти на която не плащат по заемите си – значи си също си рисков клиент. Мисля, че идеята ви е ясна.

Освен това, влиянието върху вашия рейтинг оказват и такива неща, като колко често теглите информация за себе си от тях. Не мога да ви посоча точната зависимост, но тези, които прекалено често правят справки за себе си, имат по-нисък рейтинг.

И като черешка отгоре, ще разкажа и за свързанността на тази организация. Освен Schufa / Шуфа има и доста други организации, които извършват подобни анализи за вас. Това са Infoscore и още няколко други. Те разменят информация за вас, и някои от тях не я изтриват по един и същи начин. Което ще рече, че ако пращате запитване за кредитна карта, която въпреки всичко няма да ви бъде одобрена – има голяма вероятност тези компании по веригата да знаят за това запитване и после да го съобщават и на други банки, които евентуално ще направят запитване за вас. По такъв начин комерцбанк ще знае, че дойчебанк вече ви е отказал кредитна карта.