logo

Разпоредби за шофьорските книжки в Германия

Разпоредби за шофьорските книжки в Германия
 

 Информация за притежатели на чуждестранни свидетелства за управление на МПС (шофьорски книжки) от страните на ЕС и ЕИП относно разпоредбите за шофьорските книжки във Федерална република Германия Тази информация Ви осведомява за най-важните разпоредби за притежателите на чуждестранни шофьорски книжки от страните на Европейския съюз и страните, подписали Споразумението за Европейско икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия). Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се, моля, към компетентната за Вас местна Служба за шофьорските книжки във Вашата градска…

OЩЕ

Полезни съвети за българи в Германия

Полезни съвети за българи в Германия
 

  Какво да направим при спешен случай?  Точно когато се нуждаете от медицинска помощ при спешен случай, е важно да знаете към кого да се обърнете и как да получите тази помощ. 1. Важни телефонни номера при спешен случай Следните спешни номера са необходими, когато незабавно и директно е необходимо медицинското лечение или ако има друг спешен случай: 112 → Спешна помощ/ Линейка и/или Пожарна (валиден за цяла Европа) 110 → Полиция (Всички номера за спешни случаи се…

OЩЕ

Здравното осигуряване в Германия

Здравното осигуряване в Германия
 

 От 2009 година всяко лице, което има постоянно местопребиваване във Федерална република Германия, се задължава да е здравно осигурено. Дори за краткосрочно пребиваване в Германия се изисква здравно осигуряване, в противен случай издаването на виза се отказва. Специфични особености на германската здравноосигурителна система осигуряване (GKV) и Частно здравно осигуряване (PKV). Докато Държавното здравно осигуряване (GKV) е достъпно за всички, за Частното здравно осигуряване важат определени условия. Граждани от страните от Европейското икономическо пространство¹ (ЕИП) и граждани…

OЩЕ

Жилищно настаняване в Германия

Жилищно настаняване в Германия
 

 Търсенето и намирането на жилище в Германия невинаги е лесно. Информирайте се за възможностите за помощ и особеностите на наемното право. 1. Жилищен пазар в Германия Много от германските граждани живеят в жилища под наем. Много търсени са по-изгодните жилища. През последните 10 години цените на къщите и жилищата под наем отбелязаха значителен ръст. Въпреки че жилищният пазар в Германия се отличава с голямо предлагане, размерът на наемите или на покупните цени за жилища в…

OЩЕ

Пребиваване в Германия

Пребиваване в Германия
 

 За гражданите на Европейския съюз и техните семейства влизането и пребиваването в други държави – членки на ЕС е по-лесно, но въпреки това трябва да се съблюдават различни правила. Статутът на пребиваване на граждани на Европейския съюз е регламентиран от Закона за свободното движение на гражданите на ЕС (FreizüG/EU) (линкът не се предоставя на български език). Съгласно чл. 11 от Закона за свободното движение на гражданите на ЕС (FreizüG/EU) важат и някои разпоредби от Закона за пребиваване…

OЩЕ

Заплащане без работа в Германия

Заплащане без работа в Германия
 

 Ако работите в предприятие повече от четири седмици и се разболеете, работодателят Ви е длъжен да Ви плаща редовната Ви заплата в продължение на 6 седмици. Това важи и когато сте неработоспособен в следствие на спортна злополука. Когато обаче сам съзнателно сте застрашили здравето си, например чрез шофиране в нетрезво състояние, участие в сбиване, пушене след сърдечен удар, Вашият работодател може да откаже да продължи да изплаща Вашето трудово възнаграждение. Работодателят има право да откаже…

OЩЕ

Регламентирано работно време в Германия

Регламентирано работно време в Германия
 

 В Германия работното време е регламентирано със закон. Времето, през което работниците или обучаващите се предоставят на работодателя работната си сила, се нарича работно време. Времето, през което работниците са на разположение за започване на работа, се нарича домашно дежурство. Това „време на разположение“ се причислява към работното време. Изключение: За шофьори на товарни автомобили времето на разположение за работа не се причислява към работното време. Вашето работно време не трябва да надвишава 8 часа…

OЩЕ

Прекратяване на трудовото правоотношение и закрила при уволнение в Германия

Прекратяване на трудовото правоотношение и закрила при уволнение в Германия
 

 Прекратяване на трудовото правоотношение и закрила при уволнение В Германия се прилагат два вида прекратяване на трудовия договор: „нормално“ (прекратяване на трудовия договор с предизвестие) и „едностранно без предизвестие“ (прекратяване на трудовия договор при наличие на специфични основания). Едностранното прекратяване се извършва без предизвестие. Това означава, че трудовото правоотношение приключва в момента на уведомяването за освобождаване на работника. Едностранното прекратяване на трудово правоотношение без предизвестие е по-рядко, тъй като валидността му се определя от изпълнението…

OЩЕ

Уволнение съгласно Закона за закрила при уволнение в Германия

Уволнение съгласно Закона за закрила при уволнение в Германия
 

 Кои са допустимите основания за уволнение съгласно Закона за закрила при уволнение? Работниците са законно защитени срещу неправомерно уволнение (Закон за закрила при уволнение). В рамките на процеса за закрила при уволнение работодателят трябва да докаже, че извършеното от него едностранно прекратяване на трудовия договор е социално справедливо. Уволнението може да бъде социално справедливо при следните основания: 1. основания, свързани с работника като личност, например: продуктивността на работника рязко намалява; работникът психически или физически повече…

OЩЕ
1 2 3 4 5 24