logo

Формуляри за удостоверяване на вашето положение по отношение на обезщетенията, когато се местите в рамките на ЕС

 

  Формуляри за удостоверяване на вашето положение по отношение на обезщетенията (социалната сигурност), когато се местите в рамките на ЕС. Тези формуляри са полезни, за да можете да упражнявате вашите права на социални обезщетения като гражданин на ЕС, който живее и/или работи в момента или който в миналото е живял и/или работил в страна от ЕС , различна от своята собствена. Можете да използвате формулярите, посочени на тази страница, ако живеете законно в страна от…

OЩЕ

Заявление за издаване на формуляр U1

 

  Мнениеот admin » нед ное 01, 2015 9:06 pm Преносимият документ U1 удостоверява периодите Ви на осигуряване в друга държава от ЕС, които ще бъдат взети предвид при изчисляване на обезщетенията Ви за безработица. Можете да го получите в националната служба по заетост на последната страна/последните страни, където сте работили, и трябва да го изпратите на националната служба по заетост на страната, в която ще кандидатствате за обезщетение. Този преносим документ съответства на предишния…

OЩЕ

Каква е моята данъчна класа в Германия?

 

  untitled.png (52.79 KиБ) Видяна 2344 пъти Женени ли сте? Тогава вероятно ще плащате по-малко данък общ доход в Германия! В Германия Lohnsteuerklasse / Steuerklasse ( клас на данъка) ще определи сумата на данъка върху дохода, който трябва да се плати в Германия. A данъчна класа / Steuerklasse е в основата на данъчната ставка, която плащате на облагаемите доходи в Германия. Коя Steuerklasse се класифицира е в зависимост от Вашия фамилен статус, от социално положение,…

OЩЕ

Право на парично обезщетение за безработица в Германия

Право на парично обезщетение за безработица в Германия
 

    Право на парично обезщетение за безработица Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: – имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; – не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга…

OЩЕ

Безработни лица / Германия България

 

  Член 25 от Р 1408 урежда паричните обезщетения за болест и майчинство по отношение на две специални групи безработни лица. Първата група са безработни лица, които преди това са били наети или самостоятелно заети, за които се прилагат разпоредбите на чл. 69 от Р 1408 (това са случаите, в които те имат право да търсят работа в друга държава с максимален срок от 3 месеца). През този срок те имат право на предоставяните от…

OЩЕ

Сумиране на осигурителни периоди

 

  Сумирането на осигурителни периоди при преценяване правото на парично обезщетение за болест и майчинство е уредено в чл. 18 от Р 1408 и чл. 28 от НИИПОПДОО. Съгласно този принцип, ако придобиването на правото на обезщетение зависи от завършването на определени осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване, компетентната институция взема предвид, доколкото е необходимо, завършените осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване съгласно законодателството на другата държава….

OЩЕ

Получаваме болнични и майчинство в европейските държави

 

  Единственото условие е да сме осигурявани в България Правилата за координация на обезщетенията за болест и майчинство в рамките на Европейския съюз се съдържат в Дял ІІІ, Глава І от Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (от чл. 18 до чл. 36 вкл.) и в Дял ІV, Глава 2…

OЩЕ

Социалното осигуряване, когато работим в държава членка на ЕС

 

  Социалното осигуряване, когато работим в държава членка на ЕС 1. Основни принципи С влизането на България в ЕС се промениха и правилата за осигуряване на българските работници в държавите членки на ЕС. Нормативната база за определяне на приложимото законодателство относно осигуряването се намира в регламент 1408 от 1971 г. за прилагане на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността…

OЩЕ

Пенсиониране в Германия

 

  Законодателна рамка Основни принципи Област на приложение Изключения за задължителното социално осигуряване Минимален период за осигуряване Условия за получаване на пълна пенсия Пенсионна възраст Пенсионна възраст за ранно пенсиониране Отлагане на пенсионирането Определящи фактори за размера на пенсията Формула за изчисляване на пенсията Основа за изчисляване на пенсията Периоди без вноски, които се взимат под внимание Доплащания за лицата на издръжка Специални доплащания Минимална пенсия Максимална пенсия Размер на пенсията при ранно пенсиониране Размер…

OЩЕ
1 18 19 20 21 22 24