logo

Немска образователна система

Немска образователна система
 

 Немска образователна система Немската образователна система е изключително многообразна. Информирайте се по-подробно за училищното образование на Вашите деца и възможностите за професионално обучение и квалификация. Училище в Германия Ако имате деца в училищна възраст, е важно да познавате немската училищна система. Всички деца, които живеят в Германия, трябва да посещават училище – това означава, че образованието е задължително. По правило задължителното образование започва, когато детето навърши 6-годишна възраст. Ако детето Ви навършва 6 години след започване на…

OЩЕ

Социална сигурност в Германия

Социална сигурност в Германия
 

 Социалните системи във всяка една провинция се различават помежду си. Струва си да си запознаете с правата в Германия. Безработица Ако сте загубили работата си, можете да получите подкрепа от трудовата администрация. Безработица 1. Обезщетение за безработица 2. Осигуряване на основна издръжка на живот съгласно Социалния кодекс, книга II и XII Ако останете без работа, трябва да се обърнете към службите по заетостта на държавата, в която сте работили последно. Внимание: Ако работите в друга…

OЩЕ

Търсене на права по съдебен път в Германия

Търсене на права по съдебен път в Германия
 

 Тук ще научите как да търсите правата си спрямо Вашия работодател и къде можете да получите подкрепа. Търсене на права по съдебен път 1. Трудово възнаграждение 2. Едностранно прекратяване на трудово правоотношение 3. Равно третиране 1. Трудово възнаграждение Когато работодателят не изплаща договореното трудово възнаграждение, трябва да го призовете писмено да заплати дължимото възнаграждение. Не забравяйте да определите 2-седмичен срок за извършване на плащането. В това писмо следва да посочите периода на отработеното време, за който предявявате…

OЩЕ

Форми на работа в  Германия

Форми на работа в  Германия
 

 За определени форми на работа важат специфични права. Ако работите като детегледач/ка, пограничен или сезонен работник или сте командировани в Германия от Вашата фирма, тук ще намерите съответната информация. Форми на работа 1. Командировани работници/служители 2. Погранични работници 3. Сезонни работници 4. Детегледачи/-ки по програмата „Au-Pair“ 5. Самостоятелна стопанска дейност 1. Командировани работници/служители За командировани работници/служители говорим, когато дадено предприятие временно изнесе своите услуги в друга държава и за тази цел вземе свои работници, т.е….

OЩЕ

Условия на труд в Германия

Условия на труд в Германия
 

 Условия на труд в Германия Справедливо ли е трудовото възнаграждение, което получавате? Законно ли е прекратяването на Вашето трудово правоотношение? Получавате ли достатъчно отпуск? Благодарение на предоставената от нас информация можете да проверите Вашите условия на труд. Условия на труд 1. Пробна работа и изпитателен срок 2. Трудов договор 3. Заплащане 4. Прекратяване на трудовото правоотношение и закрила при уволнение 5. Работно време 6. Отпуск 7. Охрана на труда 8. Заплащане без работа Немското трудово…

OЩЕ

Търсене на работа в Германия

Търсене на работа в Германия
 

 Работа в Германия Използвайте възможностите, които имате като гражданин на Европейския съюз на пазара на труда в Германия и приемете помощта, която Ви се предлага при търсенето на работа. Ако желаете да се информирате за наличните свободни работни места в Германия, интернет предлага помощ чрез мрежови портали или обяви за работа, Kleinanzeigen. Обикновено по-големите предприятия публикуват незаетите работни места под рубриките „Свободни позиции“ или „Кариера“ на своите фирмени интернет страници. Наред с търсенето по обяви…

OЩЕ

Застраховки в Германия

Застраховки в Германия
 

 Застраховки Важно е да бъдете осигурен срещу най-големите рискове, които са част от ежедневния живот. Тук ще получите информация за най-важните застраховки в Германия. Автоматично ли съм социално осигурен, щом работя в Германия? С назначаването Ви на работа в Германия Вие по правило подлежите на задължително социално осигуряване. Внимание: При някои форми на работа съществуват изключения от това принципно положение. Те касаят например определен вид командировани лица, погранични работници и лица, които работят в няколко държави…

OЩЕ

Данъци в Германия

Данъци в Германия
 

 Данъци Когато живеете в Германия и имате доходи като физическо лице, едва ли ще избегнете темата за плащане на данъци. Ако сте добре информирани, това може да Ви помогне да спестите пари. Видове данъчни класове в Германия? В Германия се прилагат 6 данъчни класа към подоходния данък върху работната заплата (данък върху трудовото възнаграждение). Данъчният клас зависи най-вече от Вашето семейно положение и дали сте омъжен/женен или живеете в регистрирано гражданско партньорство, както и от…

OЩЕ

Признаване на професионални квалификации в Германия

Признаване на професионални квалификации в Германия
 

 Признаване на чуждестранни професионални квалификации Ако подадете заявление за признаване на професионалната си квалификация в Германия, това ще повиши Вашите професионални шансове за реализация. Някои професии могат да бъдат упражнявани само след като бъдат признати официално. Мога ли да получа финансова помощ от държавата за разходите за процедурата по признаване еквивалентността на професията ми? Германските служби по заетостта могат да Ви предоставят финансова помощ за провеждане на процедурата по признаване еквивалентността на професията Ви. Ако търсите…

OЩЕ

Изучаване на немски език в Германия

Изучаване на немски език в Германия
 

 С познания по немски език ще подобрите професионалните си шансове в Германия. Използвайте навреме възможностите за изучаване на немски език. Колко трябва да платя за участието си в интеграционен курс? Държавата подпомага участието в интеграционни курсове. Принципно от нея се поемат половината от разходите за курса, които понастоящем са в размер на 3,90 евро на учебен час. Вие трябва да участвате в разходите с по 1,95 евро на учебен час. При успешно завършване на интеграционния…

OЩЕ
1 2 3 4 24