Онлайн българска телевизия от България и чужбина

Онлайн българска телевизия от България и чужбина

Онлайн българска телевизия от България и чужбина? Много хора в днешно време търсят алтернатива за безплатно гледане на българска телевизия, спортни канали, филмови канали, детски канали и програми и други, това се дължи на нарастващите цени на телевизионните канали, тоест трябва да си плащаш за почти всеки канал екстра за да можеш да го гледаш и така сметката за телевизия нараства. Тази статия е с образователна цел, за да покаже на телевизионните зрители, че могат…

 
OЩЕ

Български онлайн магазин за хранителни продукти и стоки в Германия

Български онлайн магазин за хранителни продукти и стоки в Германия

Ние българите от Германия обичаме български роден вкус и търсим магазин, в който можем да намерим български хранителни продукти. Чудим се дали има български онлайн магазин в Германия, където да открием качеството на България. Ето го и него RodinaShop българския магазин в Германия, който позволява на българите в Германия да не късат връзката с родината и същевремено да се зарадваме на внимание и отлично отношение. С лесна заявка С лесна заявка RodinaShop предлагат и доставка до…

 
OЩЕ

Промени в законите на Германия след 01.01.2021

Промени в законите на Германия след 01.01.2021

Нова Година нови закони в Германия Нови закони: Това ще се промени през януари 2021 г. от редакторския екип на BGimigrant декември 2020 г. Нова година, нови закони! BGimigrant ви казва какво ще се промени през първия месец на новата година и какво още трябва да имате предвид. 1   След обединението на Германия около 90 процента от германците трябваше да платят надбавка за солидарност. От 1 януари този специален данък вече няма да се прилага…

 
OЩЕ

Разпоредби за шофьорските книжки в Германия

Разпоредби за шофьорските книжки в Германия

Информация за притежатели на чуждестранни свидетелства за управление на МПС (шофьорски книжки) от страните на ЕС и ЕИП относно разпоредбите за шофьорските книжки във Федерална република Германия Тази информация Ви осведомява за най-важните разпоредби за притежателите на чуждестранни шофьорски книжки от страните на Европейския съюз и страните, подписали Споразумението за Европейско икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия). Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се, моля, към компетентната за Вас местна Служба за шофьорските книжки във Вашата градска…

 
OЩЕ

Здравното осигуряване в Германия

Здравното осигуряване в Германия

От 2009 година всяко лице, което има постоянно местопребиваване във Федерална република Германия, се задължава да е здравно осигурено. Дори за краткосрочно пребиваване в Германия се изисква здравно осигуряване, в противен случай издаването на виза се отказва. Специфични особености на германската здравноосигурителна система осигуряване (GKV) и Частно здравно осигуряване (PKV). Докато Държавното здравно осигуряване (GKV) е достъпно за всички, за Частното здравно осигуряване важат определени условия. Граждани от страните от Европейското икономическо пространство¹ (ЕИП) и граждани…

 
OЩЕ

Заплащане без работа в Германия

Заплащане без работа в Германия

Ако работите в предприятие повече от четири седмици и се разболеете, работодателят Ви е длъжен да Ви плаща редовната Ви заплата в продължение на 6 седмици. Това важи и когато сте неработоспособен в следствие на спортна злополука. Когато обаче сам съзнателно сте застрашили здравето си, например чрез шофиране в нетрезво състояние, участие в сбиване, пушене след сърдечен удар, Вашият работодател може да откаже да продължи да изплаща Вашето трудово възнаграждение. Работодателят има право да откаже…

 
OЩЕ

Регламентирано работно време в Германия

Регламентирано работно време в Германия

В Германия работното време е регламентирано със закон. Времето, през което работниците или обучаващите се предоставят на работодателя работната си сила, се нарича работно време. Времето, през което работниците са на разположение за започване на работа, се нарича домашно дежурство. Това „време на разположение“ се причислява към работното време. Изключение: За шофьори на товарни автомобили времето на разположение за работа не се причислява към работното време. Вашето работно време не трябва да надвишава 8 часа…

 
OЩЕ

Прекратяване на трудовото правоотношение и закрила при уволнение в Германия

Прекратяване на трудовото правоотношение и закрила при уволнение в Германия

Прекратяване на трудовото правоотношение и закрила при уволнение В Германия се прилагат два вида прекратяване на трудовия договор: „нормално“ (прекратяване на трудовия договор с предизвестие) и „едностранно без предизвестие“ (прекратяване на трудовия договор при наличие на специфични основания). Едностранното прекратяване се извършва без предизвестие. Това означава, че трудовото правоотношение приключва в момента на уведомяването за освобождаване на работника. Едностранното прекратяване на трудово правоотношение без предизвестие е по-рядко, тъй като валидността му се определя от изпълнението…

 
OЩЕ

Уволнение съгласно Закона за закрила при уволнение в Германия

Уволнение съгласно Закона за закрила при уволнение в Германия

Кои са допустимите основания за уволнение съгласно Закона за закрила при уволнение? Работниците са законно защитени срещу неправомерно уволнение (Закон за закрила при уволнение). В рамките на процеса за закрила при уволнение работодателят трябва да докаже, че извършеното от него едностранно прекратяване на трудовия договор е социално справедливо. Уволнението може да бъде социално справедливо при следните основания: 1. основания, свързани с работника като личност, например: продуктивността на работника рязко намалява; работникът психически или физически повече…

 
OЩЕ

Глоба за работодател, който не плаща минималната работна заплата в Германия

Глоба за работодател, който не плаща минималната работна заплата в Германия

Какви правни последствия могат да възникнат за работодател, който не плаща минималната работна заплата? Ако даден работодател наруши своето задължение за осигуряване на минималните условия на труд съгласно Закона за минималната работна заплата (MiLoG) или Закона за командироване на работници (AEntG), той може да бъде наказан с парична глоба в размер до 500 000 евро. Нарушения срещу задължението за съдействие при проверки (например отказ за даване на сведения или за предоставяне на документи) или неспазване…

 
OЩЕ
1 2 3