Данъчни класове и основен необлагаем доход в Германия

Данъчни класове и основен необлагаем доход в Германия

Данъчни класове и основен необлагаем доход в Германия В зависимост от данъчният клас всеки има основен необлагаем доход. Докато при данъчните класове 1,2 и 4 той е 9168€ за 2019 година, за клас 3 той е 18336€, а за класовете 5 и 6 се облага от първото спечелено евро. Този основен необлагаем доход се променя всяка година. Докато семейните имат право на избор между 3/5 и 4/4, несемейните нямат тази възможност! Данъчното облагане за наети…

 
OЩЕ

Заплата в Германия

Заплата в Германия

1. Много често хората не знаят, че така както е нормално работодателят да назове заплащането час, също е съвсем нормално да бъдете назначени на твърда заплата. За да изчислите часовата ставка, когато сте назначени на твърда месечна заплата, – трябва да умножите седмичното работно време по 13 седмици и да го разделите на 3 = средно месечно работно време (пример 40 х 13 : 3 = 173,33 часа) – разделяте твърдата заплата на средните часове…

 
OЩЕ

Данъци в Германия

Данъци в Германия

Данъци Когато живеете в Германия и имате доходи като физическо лице, едва ли ще избегнете темата за плащане на данъци. Ако сте добре информирани, това може да Ви помогне да спестите пари. Видове данъчни класове в Германия? В Германия се прилагат 6 данъчни класа към подоходния данък върху работната заплата (данък върху трудовото възнаграждение). Данъчният клас зависи най-вече от Вашето семейно положение и дали сте омъжен/женен или живеете в регистрирано гражданско партньорство, както и от…

 
OЩЕ

Здравна застраховка в Германия

Здравна застраховка в Германия

Здравна застраховка в Германия Финансов експерт Станислав Маринов Aдрес: Fürstenrieder Str. 275, 81377 München Телефон: +4917623324871 Имейл:  info@bg-officemunchen.de Web site Здравната застраховка в Германия е задължителна за всички работещи тук лица , които постоянно живеят на територията на страната. От 2009 г. насам всеки, който има собствена фирмена дейност или работи по трудов договор в немска фирма или учреждение, е задължен да се застрахова в германската здравна каса. В Германия има два вида медицинско застраховане: държавно здравно–медицинско…

 
OЩЕ

Застраховка при закупуване на къща / имот в Германия

Застраховка при закупуване на къща / имот в Германия

ЗАСТРАХОВКА НА КЪЩА ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Много българи купуват в Германия къщи# и не знаят за един неприятен капан. Всяка къща има активна застраховка.  

 
OЩЕ

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЦА СПОРЕД МОМЕНТНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР В ГЕРМАНИЯ

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЦА СПОРЕД МОМЕНТНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР В ГЕРМАНИЯ

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЦА СПОРЕД МОМЕНТНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР Родителите, които искат децата им да стартират с добър фонансов капитал, трябва да се погрижат навреме и да внимават много какво подписват. Финансовият пазар предлага огромна палета с продукти за деца.  

 
OЩЕ

Застраховка лична отговорност в Германия / Privathaftpflichtversicherung

Застраховка лична отговорност в Германия / Privathaftpflichtversicherung

Застраховка лична отговорност в Германия / Privathaftpflichtversicherung Наличието на застраховка лична отговорност резултира от параграф 823, който казва, че всеки е отговорен за нанесените от него щети на трети лица в неограничен размер. Щетите засягат живота, тялото, здравето,свободата, имуществото и други права.  

 
OЩЕ

Застраховка в Германия – Krankentagegeld Versicherung

Застраховка в Германия – Krankentagegeld Versicherung

Застраховка в Германия – Krankentagegeld Versicherung 1. Държавно здравно застраховани, назначени с трудов договор: Получават през първите 6 седмици заплата от работодателя в пълен размер. От 43.ден започва да плаща здравната каса по следната формула: 70% от бруто-то или 90% от нето-то като се взема по-малката сума..  

 
OЩЕ

Пенсионно застраховане в Германия

Пенсионно застраховане в Германия

ПЕНСИОННО ЗАСТРАХОВАНЕ / ОСИГУРЯВАНЕ В ГЕРМАНИЯ Повечето българи идват да работят в Германия и вярват, че на стари години ще получат голяма пенсия. Очакванията им са за съжаление абсолютно нереалистични. С парите от пенсионните вноски политиците построиха аутобаните в Източна Германия. Населението застарява, медицината удължава все повече живота на пенсионерите, в същото време се раждат все по-малко деца.  

 
OЩЕ

Правна застраховка в Германия – Rechtschutzversicherung

Правна застраховка в Германия – Rechtschutzversicherung

ПРАВНА ЗАСТРАХОВКА В ГЕРМАНИЯ – RECHTSCHUTZVERSICHERUNG  

 
OЩЕ
1 2 3