Указания за работници в областта на почистването

В интерес на справедливите условия на работа и за да съхраните добрите отношения с Вашия работодател е препоръчително непременно да се съобразявате със следните правила.
Заплащане
Работниците в областта на почистването имат право на минимално трудово възнаграждение, което от 01.01.2014 п Хамбург е 9.31 Евро на час. а след 1.1.2015 е 9,55 Евро на час. вашият работодател трябва да заплаша работа Ви на час и не е разрешено да Ви заплаща на почистена стая. Работата в пробния период също трябва да бъде заплатена Имате право да получите подробна писменна разпечатка за заплащането Ви (фиш за заплата). Можете да предявите претенции към работодателя относно минималното заплащане до 6 месеца след срока за заплащане. Затова си записвайте непременно кога започвате работа и кога приключвате.
Работно време
Към работното време се смята не само времето, в което почиствате стаите, а също и времето, в което се провеждат работни събрания (Meetings), подготовка за работа (зареждане нз колички, препарати за почистване), почистването нз коридорите и офисите на етажите както и сортирането на спално бельо, отпадъци и т.н.
Времето на изчаквате (например когато стаите са още заети) не е време, в което правите почивки а също е работно време и трябва да бъде заплатено. Също и времето, което е необходимо да се придвижите от едно работно място директно до друго работно място трябва да бъде заплатено като работно време.
Извънреден труд и извънредни часове
Редовното работно време е 8 часа без почивките. Имате право да получите надбавка към заплатата за извънреден труд, нощен труд, работа по време на почивните дни и празници. Тези надбавки са между 25 и 200 процента от заплащането на час. Извънредните часове трябва бъдат разпоредени от Вашият пряк ръководител. Ако не получите такава писменна разпоредба си запишете, кой ви е разпоредил извънредни часове. Запишете си и имената на свидетели, които могат да потвърдят.
Отпуск
Имате право на платен годишна отпуск. Отпуска е минимум 28 работни дни. По време на отпуска получавате средната заплата за последните 12 месеца.
Болест
При болест или трудова злополука имате право до шест седмици да продължите да получавате заплата. За новоназначени работници това важи след четири седмици работа. При болест трябва веднага да уведомите работодателя.
Безплатни консултации на немски, полски, български, испански и английски език ще получите
тук:
Arbeit und Leben Hamburg e.V. Servicestelle Arbeitnohmerfreizügigkoit Besenbinderhof 59 20097 Hamburg
desisiava koeva@hamburg.arbeitundleben.de | Tel 040 – 28 40 16 76 Tel 040 – 28 40 16 80magdalena.mogenrolh@hamburg.arbeitundlebende | Tel. 040 – 28 40 16 78 |Tel 040 – 28 40 16 83Die .Servicesjelle für moMo europäisch» Arbnitnehmennnen und Arbeitnehmer* wird aus dem Europäischen Soziatfonds ESF und von der Freien und Hansestadt Hamburg finanziell
Europäische Union