Уволнение съгласно Закона за закрила при уволнение в Германия

Кои са допустимите основания за уволнение съгласно Закона за закрила при уволнение?

Работниците са законно защитени срещу неправомерно уволнение (Закон за закрила при уволнение). В рамките на процеса за закрила при уволнение работодателят трябва да докаже, че извършеното от него едностранно прекратяване на трудовия договор е социално справедливо. Уволнението може да бъде социално справедливо при следните основания:

1. основания, свързани с работника като личност, например:

продуктивността на работника рязко намалява;
работникът психически или физически повече не е в състояние да се справя с работата си;
работникът е постоянно болен или много често отсъства по болест за няколко дни и неговата нетрудоспособност силно натоварва предприятието.
2. основания, свързани с поведението на работника, например:

работникът отказва да работи, постоянно закъснява, симулира заболяване;
измама с разходи за командировки, обиди или насилие на работното място;
кражба и незаконно присвояване в предприятието.
Внимание: Ако Ви уволнят поради основания, свързани с Вашето поведение, уволнението е валидно само когато преди това сте получили предупреждение от работодателя относно неправомерните си действия. Това предупреждение винаги трябва да бъде свързано със заплаха от уволнение в случай на повторение.

3. Основания, свързани с промени в предприятието, които оправдават съкращаване на персонал или работни места, например:

намаляване на поръчките;
промяна на производствената техника;
закриване на предприятието или на част от него.
Внимание: Когато няколко различни работници отговарят на критериите за уволнение поради основания, свързани с предприятието, работодателят е длъжен да извърши т. нар. „социално справедлив избор“ между тях. При решението кой не трябва да напусне фирмата се дава приоритет на този работник, който

има най-дълъг трудов стаж в предприятието,

е по-възрастен,

плаща издръжка,

има сериозно увреждане.

Независимо от това работодателят може да задържи и работници, които са незаменими за предприятието поради специалните си способности и постижения. Ако сте засегнати от уволнение поради основания, свързани с предприятието, имате право да поискате от работодателя си да обоснове причините за своя избор