Уволнение/ Предизвестие за напускане в Германия

Уволнение/ Предизвестие за напускане
• Едностранен акт!!!
• Обезателно в писмена форма!!!
• 4 седмици към средата или края на месеца.
• Ако има пробен период (най-много 6 месеца), се съкратява до две седмици.
• Колективни трудови договори обуславят различни правила (например почистване)
• В Германия може да бъдете уволнен по време на болничен!!!
• Имате 3 седмици след получаване да отреагирате!!!
• След 6 месеца стаж при работодателя влиза в сила Kündigungsschutzgesetz (закон срещу неправомерното уволнение на работници) ако работодателят има повече от 10 работника на пълен щат.
• За бременни жени, родители при отпуск за отглеждане на дете и при заетост на работници със степен на инвалидност от най-малко 50% важат специални правила.

Семинар на тема „Основите на немското трудово право“
Иван Иванов
Съветник в проекта „Справедлива мобилност в Хесен“