Търсене на работа в Германия

Работа в Германия

Използвайте възможностите, които имате като гражданин на Европейския съюз на пазара на труда в Германия и приемете помощта, която Ви се предлага при търсенето на работа.

Ако желаете да се информирате за наличните свободни работни места в Германия, интернет предлага помощ чрез мрежови портали или обяви за работа, Kleinanzeigen. Обикновено по-големите предприятия публикуват незаетите работни места под рубриките „Свободни позиции“ или „Кариера“ на своите фирмени интернет страници. Наред с търсенето по обяви във вестници и в интернет можете да използвате и информационните обяви на Федералната агенция по труда, на мрежата за сътрудничество EURES и на федералното правителство.

Също така можете да се регистрирате и във Федералната агенция по заетостта като „лице, търсещо работа“. Можете да извършите регистрацията в интернет портала „JOBBÖRSE“ (линкът не се предоставя на български език), по телефона или лично в компетентната Агенция по заетостта (линкът не се предоставя на български език). Ако сте регистриран като „лице, търсещо работа“, ще получите допълнително съдействие от Управлението по заетостта при търсене на работа.

Внимание: При заплаха от безработица Вие сте длъжни да се регистрирате като търсещо работа лице в Агенцията по заетостта (линкът не се предоставя на български език). За тази цел трябва да спазвате сроковете, за да не претърпите щети.

Можете да се регистрирате към Агенцията по заетостта като търсещо работа лице и ако към момента имате работа, но желаете да смените работно си място. В такъв случай ще получите консултация за шансовете Ви на пазара на труда и съответно ще бъдете информирани за свободни работни места.

Докато сте регистриран като търсещо работа лице, компетентната Агенция по заетостта може да Ви съдейства своевременно при търсенето на ново работно място или място за професионално обучение. При търсене на работно място в чужда държава при необходимост Агенцията по заетостта Ви препраща към съответни специализирани колеги от Службата за международна заетост (линкът не се предоставя на български език) към платформата EURES (европейски портал за професионална мобилност) или Ви свързва директно с Централната служба за трудово посредничество на чужденци и специалисти (ZAV).

Наред с търсенето на работно място или място за професионално обучение, Вие и Вашите близки ще получите консултация и подкрепа (насърчаване) от Федералната агенция по заетостта в следните сфери:

 • професионална консултация;
 • професионално обучение;
 • повишаване на професионалната квалификация, включително и за наети лица;
 • професионално интегриране на хора с увреждания.

Внимание: В случай че сте обучаващо се лице в дуална образователна система , Вие ще бъдете третиран като работник. По този начин получавате и достъп до международното подпомагане на обучението (помощ за професионално обучение) (линкът не се предоставя на български език) в Германия. Това право, което Ви се полага в качеството Ви на наето лице от държава – членка на ЕС, не е изцяло взето под внимание от немското законодателство (чл. 59 от Социалния кодекс, книга III). Поради това, ако не сте живели в продължение на минимум 5 години в Германия (право на постоянно пребиваване), можете да очаквате молбата Ви да получи отказ. Имате право да предприемете правни действия срещу този отказ. Потърсете специализирана правна помощ в Германия.

По дългият път в търсене на ново работно място можете да получите и финансова подкрепа, например:

 • поемане на разходите за повишаване на квалификацията;
 • транспортните разходи при интервюта или документи за кандидатстване;
 • курсове за подготовка за кандидатстване;
 • езикови курсове.

Повече информация за отделните услуги можете да намерите на страницата на Федералната агенция по заетостта (линкът не се предоставя на български език).

В някои държави – членки на ЕС има агенции за посредничество, които предлагат подкрепа в търсенето на работно място в Германия.

Внимание: Бъдете внимателни! Някои агенции за посредничество не са надеждни. Обещават законна работа, добро възнаграждение, жилищно настаняване и искат пари за услугите си. Често обаче не спазват обещанията си. Съществува опасността да попаднете в евтини споделени квартири, да работите между 10-12 часа на ден при по-ниско или без заплащане и да не получите трудов договор. Преди да приемете предложението на дадена агенция за посредничество, трябва да проверите дали е добросъвестна.

Като гражданин на ЕС можете да бъдете назначен на всяка работна позиция, но имайте предвид, че в Германия съществуват професии, които могат да се упражняват само с държавен лиценз. За тези „регламентирани професии“ трябва да докажете преди всичко определени квалификации, за да получите достъп до професията и нейното упражняване. Лекари, психотерапевти, санитари, инженери, адвокати и учители например упражняват регламентирани професии. В Германия съществуват много регламентирани професии: 81 на федерално ниво (от тях 41 професии на майстори-занаятчии, изискващи разрешително за упражняването им) и 18 на регионално ниво. Списък с всички регламентирани професии в Германия ще намерите тук (линкът не се предоставя на български език).

Внимание: Дори и да нямате завършено образование в Германия, можете да упражнявате тези регламентирани професии. За тази цел обаче образованието и професионалната Ви квалификация трябва да бъдат признати в Германия.

Най-добри шансове за упражняване на професии в Германия имате преди всичко в техническата сфера като здравеопазване и предоставянето на грижи. Търсенето на работна ръка в различните райони обаче отчита големи разлики.

Често задавани въпроси – Търсене на работа в Германия

Имам работа, но си търся ново работно място. Може ли да ми помогне Агенцията по заетостта?

Можете да се регистрирате към Агенцията по заетостта като търсещо работа лице и ако към момента имате работа, но желаете да смените работно си място. В такъв случай ще получите консултация за шансовете Ви на пазара на труда и съответно ще бъдете информирани за свободни работни места.

Как мога да се информирам за свободни работни позиции в Германия?

1. EURES
Ако търсите работа в страната на произход, платформата EURES е Вашият изходен пункт. EURES представлява мрежа за сътрудничество, обединяваща Европейската комисия, държавните служби по заетостта на държавите – членки на ЕС, както и Норвегия, Исландия и Лихтенщайн и други партньорски организации. EURES разполага с над 700 консултанти в цяла Европа, предлагащи информация, консултации и посредничество за работници и работодатели, както и принципно за всички граждани, които искат да се възползват от правото на свободно движение. Можете да намерите предлаганата от мрежата за сътрудничество гама от услуги на нейната интернет страница .

2. Международно посредничество на Федералната агенция по заетостта
Централна служба за трудово посредничество на чужденци и специалисти (ZAV) е компетентният орган за международно посредничество към Федералната агенция по заетостта. Централната служба за трудово посредничество на чужденци и специалисти (ZAV) е публикувала на своята интернет страница (линкът не се предоставя на български език) подробни указания за работници от чужбина, които желаят да работят на територията на Германия.

3. ТРУДОВА БОРСА към Федералната агенция по заетостта
Федералната агенция по заетостта е създала портала JOBBÖRSE (линкът не се предоставя на български език) на уебсайта си. Тук търсещите работа в страната и чужбина могат самостоятелно да търсят публикувани работни места от работодатели в Германия, както и да задават свои собствени профили на работа.

4. „Make it in Germany“
Подробна информация за това какви възможностите за кариера се предлагат на пазара на труда и образованието в Германия ще намерите в интернет платформата make-it-in-germany (линкът не се предоставя на български език). Освен трудова борса(линкът не се предоставя на български език) този онлайн портал предлага информация как да организирате пътя си до Германия – от подготовката в страната на произход до първите стъпки в Германия. „Make it in Germany“ също така предлага лично съдействие чрез „чат“ функция, имейл или гореща телефонна линия.

5. on-line-jobs.com

Сайт за работа в Германия в който работодатели публикуват свободни работни позиции в Германия.

6. kleinanzeigenlocator.de

Немски сайт за обяви от общ характер, в който работодатели и посреднически фирми за работа в Германия публикуват своите обяви Jobs

Съвет: Полезни биха били и частни лични контакти с фирми и техни представители. Започнете колкото е възможно по-рано да създавате мрежа от контакти.

Какво мога да получа от Агенцията по заетостта освен съдействие при търсене на работа?

Наред с търсенето на работно място или място за професионално обучение, Вие и Вашите близки ще получите консултация и подкрепа (насърчаване) от Федералната агенция по заетостта в следните сфери:

 • професионална консултация;
 • професионално обучение;
 • повишаване на професионалната квалификация, включително и за наети лица;
 • професионално интегриране на хора с увреждания.

По дългия път в търсене на ново работно място можете да получите и финансова подкрепа, например:

 • при поемане на разходите за повишаване на квалификацията;
 • за транспортните разходи за интервюта или документи за кандидатстване;
 • за курсове за подготовка за кандидатстване;
 • за езикови курсове.

Допълнителна информация за отделните услуги можете да намерите на уебсайта на Федералната агенция по заетостта (линкът не се предоставя на български език).

Мога ли да имам доверие на агенция за посредничество за работа в Германия?

Признаци, по които можете да познаете, че офертата на дадена агенция за посредничество вероятно е измамна:

 • От Вас се изисква да заплатите пари за посредничеството предварително. Допуска се заплащане на някои услуги на посредническата фирма, напр. превод на необходимите документи и разходи за двупосочно пътуване. Не трябва да плащате такси, които не могат да бъдат проследени. Също така не трябва да плащате нищо предварително.
 • Обяснява Ви се, че за придобиването на необходимите документи имате задължения към агенцията за посредничество.
 • Нямате право на личен контакт с работодателя. Нямате нито негов адрес, нито името му.
 • Нямате трудов договор и никаква информация за дейността, която ще извършвате.
 • Нямате информация за настаняването и изхранването Ви.

Можете да получите информация за дадена агенция по посредничество и от компетентните служби по заетостта във Вашата страна на произход. Ако става въпрос за германска агенция за посредничество, информирайте се в Централната служба за трудово посредничество на чужденци и специалисти (ZAV) (линкът не се предоставя на български език).