Създаване на фактура/Rechnung безплатно в Германия с Microsoft Office или OpenOffice

Писане, издаване, подготвяне на фактура безплатно и лесно с Microsoft Excel или OpenOffice

Безплатен шаблон за фактура в Германия: Създайте шаблон за фактура в Microsoft Excel или OpenOffice, който да включва всички необходими данни, като например номер на фактурата, дата, име на компанията, адрес, EIN (бизнес идентификационен номер), списък с продуктите/услугите, цена и общо количество.

Фактурирането в Германия е важна част от бизнеса, която може да бъде лесно и безплатно извършена с помощта на Microsoft Excel или OpenOffice. В Германия, където бизнесът се развива бързо и е насочен към прецизност и ефективност, издаването на фактури е от съществено значение за поддържане на здравословните финанси на компанията.

Началото на процеса на издаване на фактури е създаването на шаблон за фактура. Това може да бъде лесно направено в Microsoft Excel или OpenOffice, като се използва стандартен шаблон за фактура или се създаде нов, който да отговаря на нуждите на компанията. Excel шаблонът трябва да включва всички необходими данни, като номер на фактурата, дата, име на компанията, адрес, EIN (бизнес идентификационен номер), списък с продуктите/услугите, цена и общо количество.

Когато Excel шаблонът е готов, следва да се въведат всички данни за фактурата, включително данните за ДДС. В Германия, стандартната ставка на ДДС е 19%, така че трябва да бъде добавена към общата цена на продуктите/услугите. Освен това, е важно да се посочат данните за получателя, включително правилното име, адрес и EIN.

След като фактурата е готова, трябва да бъде запазена във формат, който може да се отвори в различни програми, като например PDF. Това осигурява, че получателят може да я отвори и да я разгледа без проблеми.

Най-често използваният начин за изпращане на фактури в Германия е по имейл или по пощата. Когато изпращате фактури по имейл, трябва да се уверите, че имате правилните данни за получателя и че сте включили всички необходими прикачени файлове. При изпращане на фактури по пощата, трябва да се осигури достатъчно време за доставка и да се следи за нейното пристигане на адреса на получателя.

Тук Ви предоставяме безплатно 2 бланки/таблици Excel шаблон за изтегляне върху които може да работите.

ЛИНК КЪМ БЛАНКА ЗА ФАКТУРА N1

ЛИНК КЪМ БЛАНКА ЗА ФАКТУРА N2