АДВОКАТСКА КАНТОРА МАРСИЛИЕ, ДР. МЕЙЕР & ДР. ГУНТНЕР Счетоводни услуги в Германия Годишни финансови отчети в Германия Финансово счетоводство в Германия Управление на заплатите в Германия Данъчни декларации в Германия

Related Post

Счетоводни Услуги

Изготвяне на годишни финансови отчети за всички правни форми
Водене на текущото финансово отчитане и ТРЗ
Изготвяне на съответните данъчни декларации за всички видове доходи
Годишни финансови отчети

Нашите опитни счетоводители Ви предлагат индивидуално и професионално обслужване в областта на счетоводството. Нашите услуги при изготвянето на годишните финансови отчети:

Изготвяне на годишни финансови отчети за всички правни форми
Изготвяне на балансови отчети за персонални и капиталови дружества
Изготвяне на годишни финансови отчети и допълнителни отчети за дружества с дейности в чужбина
Изготвяне на годишни финансови отчети със или без пояснителен доклад
Изготвяне на необходимите приложения
Изготвяне на изходящи баланси при продажба или закриване на дружеството, съответно ликвидация
Изготвяне на начални баланси и междинни отчети
Изготвяне на декларации за активите
Консултиране за балансовата политика
Изготвене на годишни финансови отчети на немски, английски и български език
Изготвяне на отчети и други изисквани документи за публично оповестяване
Финансово счетоводство

Нашите опитни счетоводители Ви предлагат индивидуално и професионално обслужване в областта на счетоводството. Нашите услуги при финансовото счетоводство накратко:

Водене на финансовото счетоводство
определяне на счетоводна политика и изготвяне на индивидуален сметкоплан
съставяне на междинни финансови отчети
съставяне на справки за трети лица (Дебитори, Кредитори и др.)
Счетоводно отчитане на ценни книжа
Бюджетиране, планиране на финансите и ликвидността
Изготвяне на доклади и контролинг за вътрешни и външни нужди
Изготвяне на ДДС декларации и обобщени доклади
Текущо консултиране за правните и икономически аспекти,
представителство чрез електронен подпис
Управление на заплатите

Нашите опитни счетоводители Ви предлагат индивидуално и професионално обслужване в областта на счетоводството. Нашите услуги при управлението на заплатите:

Начисляване на заплати и изготовяне на платежните ведомости
Внасяне на вноските за здравната каса
Изготвяне на трудови договори и досиета на служителите
Водене на сметките за заплати
Нотификация на социалните осигуровки
Внасяне на данък общ доход в данъчната служба
Съхранение на платежните и други счетоводни документи
Съдействие при проверки на данъка върху доходите и социалните осигуровки
Данъчни декларации

Нашите опитни счетоводители Ви предлагат индивидуално и професионално обслужване в областта на счетоводството. Изготвяме данъчни декларации за:

Физически лица с доходи от страната и чужбина
Наследници, сънаследници и при дарения
Представителите на свободните професии
Персонални дружества
Капиталови дружества
АДВОКАТСКА КАНТОРА МАРСИЛИЕ, ДР. МЕЙЕР & ДР. ГУНТНЕР

+49 89 477022
muenchen@mmg-bg.de

 

Leave a Comment