Самостоятелно заето лице в Австрия / какво ми е необходимо

За да работите като самостоятелно зает личен асистент в Австрия, трябва да се регистрирате в службата за регистрация на стопанска дейност (Gewerbebehörde). За това ще ви помогне компетентната стопанска камара (Wirtschaftskammer) или общинският/регионалният офис или отделът за регистрация на нови фирми – Gründerservice).
Когато отидете да регистрирате стопанска дейност, трябва да носите следните документи:
Удостоверение за раждане и документ, доказващ гражданство, ИЛИ задграничен паспорт ИЛИ лична карта.
Формуляр за регистрация (Meldezettel) (потвърждение за регистрирано основно или временно местожителство в Австрия).
Ако няма да правите регистрацията сами, допълнително трябва да осигурите на представителя си следните документи:
Декларация, подписана лично от вас (§-13-Erklärung)
Пълномощно
Официално заверено и преведено свидетелство за съдимост от държавата по произход (това е държавата/държавите, в които сте пребивавали през последните 5 години). Свидетелството за съдимост не трябва да е издадено по-рано от 3 месеца.
От 01.01.2016 г. е в сила задължително издаване на оправдателен документ при плащане в брой. Всеки оправдателен документ трябва да съдържа:
Наименование на доставчика
Пореден номер, състоящ се от една или няколко серии, който е уникален и служи за идентификация на транзакцията.
Дата на издаване на документа
Количество и търговско наименование на услугата
Сума на плащането в брой
Предприемачът трябва да направи копие на оправдателния документ, тъй като всички счетоводни документи следва да се съхраняват в продължение на седем години.
Адреси за контакт
Kontaktadressen
Wirtschaftskammer Wien:
Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung
Rudolf-Sallinger-Platz 1
1030 Wien
T +43 1 514 50 2302
E personenberatung@wkw.at
Gründerservice Wien
T +43 1 514 50-1050
E gruenderservice@wkw.at

Wirtschaftskammer Burgenland:
Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung
Robert Graf-Platz 1
7000 Eisenstadt
T +43 5 90 907 3131
E katrin.pusch@wkbgld.at
Gründerservice Burgenland
T +43 5 90 907-2210
E servicecenter@wkbgld.at

Wirtschaftskammer Vorarlberg:
Fachgruppe Personenberater und Personenbetreuer
Wichnergasse 9
6800 Feldkirch
T +43 5522 305 279
M rudic.marina@wkv.at
Gründerservice Vorarlberg
T +43 5522 305 1144
E gruenderservice@wkv.at

Wirtschaftskammer Tirol:
Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung
Wilhelm-Greil-Straße 7
6020 Innsbruck
T +43 5 90 905 1284
E personenbetreuung@wktirol.at
Gründerservice Tirol
T +43 5 909 05 2222
E gruenderservice@wktirol.at

Wirtschaftskammer Salzburg:
Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung
Julius-Raab-Platz 1
5027 Salzburg
T +43 662 88 88 278
E mradauer@wks.at
Gründerservice Salzburg
T +43 662 88 88 541
E gs@wks.at

Wirtschaftskammer Oberösterreich:
Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung
Hessenplatz 3
4020 Linz
T +43 5 90 909 4171
E dienstleister@wkooe.at
Gründerservice Oberösterreich
T +43 5 90 909
E sc.gruender@wkooe.at

Wirtschaftskammer Niederösterreich:
Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung
Landsbergerstraße 1
3100 St. Pölten
T +43 2742 851 19190
E dienstleister.gesundheit@wknoe.at
Gründerservice Niederösterreich
T +43 2742 851 17701
E gruender@wknoe.at

Wirtschaftskammer Kärnten:
Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung
Europaplatz 1
9021 Klagenfurt am Wörthersee
T +43 5 90 904 160
E innungsgruppe7@wkk.or.at
Gründer- und Unternehmerservice Kärnten
T +43 5 90 904 745
E gruenderservice@wkk.or.at

Wirtschaftskammer Steiermark:
Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung
Körblergasse 111-113
8010 Graz
T +43 316 601 530
E dienstleister@wkstmk.at
Gründerservice Steiermark
T +43 316 601 600
E gs@wkstmk.at