Регламентирано работно време в Германия

В Германия работното време е регламентирано със закон. Времето, през което работниците или обучаващите се предоставят на работодателя работната си сила, се нарича работно време. Времето, през което работниците са на разположение за започване на работа, се нарича домашно дежурство. Това „време на разположение“ се причислява към работното време.
Изключение: За шофьори на товарни автомобили времето на разположение за работа не се причислява към работното време.

Вашето работно време не трябва да надвишава 8 часа на ден. Може да бъде удължено до максимално десет часа, ако в продължение на шест месеца не сте надвишавали работен ден с 8-часова продължителност.

Забранено е да се работи в неделя и в празнични дни.

Същевременно съществуват правни и колективно договорени изключения от това правило за някои сектори и видове дейности. Законно допустимите изключения са регламентирани от Закона за работното време (линкът не се предоставя на български език) Допълнителна информация по темата ще намерите в раздел „Често задавани въпроси“.

Внимание: Ако живеете в домакинство с лица, които отглеждате или за които се грижите самостоятелно, за Вас не се прилагат законовите разпоредби относно работното време. Това обаче не означава, че трябва да бъдете на разположение на работодателя си 24 часа в денонощието. Обърнете се към консултативен център (линкът не се предоставя на български език), ако имате чувството, че работодателят Ви Ви експлоатира и се отнася лошо с Вас.

Времето за почивки и пътуване до работното място и обратно не се причислява към работното време. За миньори, работещи под земята, почивките се причисляват към работното време.

Брошурата „Работно време” (линкът не се предоставя на български език)
на Федералното министерство на труда и социалните въпроси (BMAS) предоставя допълнителна информация по тази тема.

Съвет: Записвайте работните си часове и времето за почивки всеки ден. Поискайте от Вашия ръководител/отговорник да подпише бележките Ви. Ако това не е възможно, помолете колежка или колега да подпише съответните бележки. В случай на спорове е важно да представите доказателство за отработеното от Вас време. За тази цел можете например да използвате календара за работно време, който можете да изтеглите и разпечатате.