Пътеводител за български и румънски граждани в Дуисбург

Брошурата има за цел да запознае новопристигнали граждани от България и Румъния оттносно:

  • Центрове за консултиране на заселници.
  • Въпроси, свързани с чуждестранното право
  • Жилище в Дуисбург
  • Получаване на медицинска помощ, здравно осигуряване,дравно осигуряване.
  • Центрове за консултиране на хора с увреждания.

Изтегли брошурата от тук