Правата на българските граждани на трудовия пазар в Холандия .

FairWork е независима неправителствена организация, която подмогама хора подложени на трудова експлоатация. Всичко, което ще разкажете се пази в тайна. Нашите съвети са безплатни. Можете да се свържете с нас на телефон: 0615 629 588 и на електронната ни поща: bulgaria@fairwork.nu.
За повече информация:

fairwork