Разяснителен филм за помощите, които се отпускат на семейства в Германия

Едно видео на:

„Федерално министерство на семейството, възрастните граждани, жените и младежите и Пълномощник на Федералното правителство за миграцията, бежанците и интеграцията“.