Отпуск в Германия

Отпуск
• 4 седмици минимум по закон
• При всеки пълен изработен месец Ви се полагат 1/12 от годишния отпуск
• При стаж над 6 месеца в една и съща фирма придобивате право на пълния годишен отпуск и можете да го вземете накуп ако е минала средата на годината (важи и при напускане през втората половина, например ако сте работили до края на август ви се полагат 4 седмици отпуск, а не 8/12 от годишния отпуск)
• Подава се молба, своеволно не можете да излезете в отпуск, рискувате дисциплинарно уволнение
• Работодателят може да откаже отпуск или да наложи и определи едностранно отпуск единствено ако оперативните нужди на фирмата налагат това
• Все пак съдебната практика казва, че 1/3 от отпуска Ви трябва да остане на Ваше разположение дори и при едностранното определяне на отпуска от работодателя

Семинар на тема „Основите на немското трудово право“
Иван Иванов
Съветник в проекта „Справедлива мобилност в Хесен“