Как да направя пълномощно за България?

1. Не ви трябва консулство и не ви трябва български нотариус. Всеки нотариус в Германия заверява само идентичността на лицето, което се подписва, текста не го интересува, може да е и на суахили. Напечатвате си пълномощното на български, ако не можете, обръщате се към адвокат. Носите пълномощното с личната си карта и адресната регистрация на нотариуса. Казвате, че е за представяне пред българската администрация. Услугата струва 24 евро. Ако кажете, че е за имот, струва много повече. След нотариалната заверка (Beglaubigung) на подписа ви му правите апостил (Apostille) в Ландгерихт, струва 20 евро, пращате го в България, там превеждат текста на немски от нотариуса – две изречения и апостила и действате спокойно.
2. Ако пълномощното е за покупко продажба на имот, нека нотариус в България да ви напише пълномощното, със правилните кординати и номера на имота, без да го заверява, да ви прати актуалните декларации и процедурата тук е същата. Нека в пълномощното да бъдат упоменати Енерго, ВИК и данъчните, кадастър и т.н., защото може да е необходимо и за тях. За всичко останало нямате никакви проблеми.