Данъчни класове и основен необлагаем доход в Германия

Данъчни класове и основен необлагаем доход в Германия

В зависимост от данъчният клас всеки има основен необлагаем доход.

Докато при данъчните класове 1,2 и 4 той е 9168€ за 2019 година, за клас 3 той е 18336€, а за класовете 5 и 6 се облага от първото спечелено евро.

Този основен необлагаем доход се променя всяка година.

Докато семейните имат право на избор между 3/5 и 4/4, несемейните нямат тази възможност!

Данъчното облагане за наети лица (работници и служители) е авансово облагане и след подаване на годишна данъчна декларация се установява окончателната сума на ДОД и солидарност.

Тогава се установява дали имате да вземате пари от Финанцамт или да връщате!

Публикация на:

Vessi Metzinger