Годишна изравнителна сметка в Германия – Hausnebenkostenabrechnung, Betriebskostenabrechnung

Годишна изравнителна сметка в Германия – Hausnebenkostenabrechnung, Betriebskostenabrechnung

Всеки, който живее в Германия, би трябвало да знае по какъв начин става отчитането и изравняването на доставките за ток, газ, вода и други режийни разходи.

Както за всичко друго в Германия, така и за тях си има закон и наредби.

Основата е заложена в § 556 BGB Vereinbarungen über Betriebskosten, според който наемодател и наемател се споразумяват, че наемателя поема разходите за ползваната от него част от сградата. Това могат да са разходи, който редовно се плащат, не могат да бъдат ремонти или еднократни разходи!

Наемателят плаща всеки месец студен наем + авансово „вторият“ наем за режийните разходи. Докато наемът си е твърда сума, авансовото плащане се променя в зависимост от разходите на сградата и индивидуалните разходи, предизвикани директно от наемателя.

Така наемодателят е задължен да изготвя и да изравнява тези разходи на всеки 12 месеца. Периода на изравняаване го установява наемодателя или събранието на собствениците, като се съобразяват с отчетниет период на доставчиците на газ, вода, ток.

Наемодателят е задължен да представи изравнителната сметка в срок от 12 след приключване на изравнителния период. Ако не спази този срок, тогава наемателят не е задължен да надплати изчислената сума!

Частични изравнителни сметки не е възможно да се изготвят, дори и да сте живяли само 1 месец от новият изравнителен период!

§ 556a Abrechnungsmaßstab für Betriebskosten определя по какъв начин се разпределят разходите и ако няма други предписания, то те се разпределят според жилищната площ.

В повечето жилища, които се дават под наем има инсталиран електромер за домакинският ток. Това означава, че при нанасянето в жилището вие сами трябва да сключите договор с доставчик на еленергия. Доставчикът определя изравнителния период, който също е 12 месеца.

За еленергията се плаща също авнсово, веднъж в годината се изравнява и се определя авансовото плащане за следващата година. При изнасяне от жилището, трябва да отчетете електромера и да съобщите на достачика, че трябва да изготви изравнителна сметка.