Глоба в Германия – ще ме търсят ли за нейното плащане в България ?

глоба

(sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({
id : „242938“,
domain : „n.ads3-adnow.com“
});

loading…

Пътувате често в други държави-членки на Европейския съюз? Спазвате правилата за движение по пътищата и все пак не е изключена вероятността да извършите нарушение. На територията на държавата, където сте извършили нарушението Ви е наложена санкция за извършено административно нарушение и се чудите какво следва – ще Ви потърсят ли, имате ли право да обжалвате и пред кой съд?

Още тук искам да акцентирам на това, че в статията имам предвид вече влязло в сила решение на компетентен орган в държава-членка и действията по признаване и изпълнение в България след това, а не възможността да възразите пред издаващия орган преди решението да влезе в сила!

Нормативно проблематиката е уредена в Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, а накратко следва да имате предвид следното:

Решението за налагане на финансови санкции се признава от окръжния съд по Вашето местоживеенето или обичайното пребиваване. Самото решението за налагане на финансова санкция, както и основанията за издаването му подлежат на отмяна единствено и само от съд на издаващата държава в съответствие с нейното законодателство. Българският съд следва да прецени единствено, дали са налице предпоставките за признаване и изпълнение съгласно българското законодателство – т.е. в това съдебно производство не можете да правите възражения по същество.

Имайте предвид, че ако решението бъде признато от българския съд, същото ще бъде изпратено на Националната агенция за приходите за изпълнение!

Остава обаче въпроса, какво можете да направите, ако решението е влязло в сила?

Да се извърши проверка, дали не са налице предпоставките на които да се позовете, за да поискате от съда отказ на признаване и изпълнение! Тук ще се спра на само две от тях:

От особено значение тук на първо място е удостоверението, което ще бъде представено пред българския съд – дали същото същото изобщо е представено, пълно ли е и съответства ли на решението?

Удостоверението няма да отговаря на изискванията, например:

  • ако в него на български език не е посочено на коя дата, къде и какво нарушение е извършено, а само е направено препращане към съдържанието на решението за налагане на финансова санкция, което не е преведено на български език;
  • в него не е посочено описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, включително време и място; липсва вид и правна квалификация, както и приложимите законови разпоредби, въз основа на които е постановено решението;

От значение е размерът на санкцията – ако наложената финансова санкция е по-малка от 70 евро съдът може да откаже признаване и изпълнение.

От друга страна, ако сте преценили че не няма да възразявате срещу признаване и изпълнение, а даже вече сте направили частично/пълно плащане можете да представите доказателства за това и да поискате от съда приспадане, при съобразване на размера на вече изпълненото.

Предвид факта, че горизложеното няма характер на юридическа консултация и не претендира за изчерпателност по темата, ако попаднете в подобна ситуация е препоръчително да се обърнете към избран от Вас адвокат, който след запознаване с конкретните факти и обстоятелства, да предприеме необходимите действия .

Ако желаете да се консултирате с мен, моля използвайте формата за контакт на  сайта ми или се свържете на посочените имейл и телефон.

Повече за ПТП в държава-членка на ЕС можете да прочетете тук.

 

COMMENTS

Comments are closed.