Германия променя данъчната си система от 01.01.2017

Германия променя данъчната си система!

1. FRISTEN / СРОКОВЕ
Срока за подаване на данъчна декларация се удължава с 2 месеца.
Тези, които подготвят декларацията сами и НЕ ползват услугите на Steuerberater и Lohnsteuerhilfeverein / счетоводител , имат срок до 31 юли на следващата година.

За всички останали важи срок до 28., респективно 29. февруари на следващата година.

Тази промяна влиза в сила от 01.01.2017, но се отнася за подадените през 2018 години декларации.

До тогава важат старите дати 31.05.2017 и 31.12.2017.

ВАЖНО!

При закъснение, обработващия документите финансов служител има право по свое усмотрение да наложи глоба. Размерът на глобата е 0,25% на месец от дължимата сума данъци, минимум 25 евро. Глоба ще има и за тези, които нямат да доплащат данъци или финанзамт има да им връща такива!
2. GRUNDFREIBETRAG / ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪЦИ В ГЕРМАНИЯ
Необлагаемият доход за несемейни се покачва на 8820 евро, а за семейни на 17.640 евро!
3. Belegpflicht се променя в Belegvorhaltepflicht.
До сега квитанциите и фактурите от реновиране на жилището, коминочистач, дарения и други. трябваше да се прилагат в оригинал. От данъчна декларация 2017 е необходимо само да се съхраняват до една година след излизане на решението на финанзамт. При конкретно изискване от служителят, могат да се изпратят и сканирани такива по имейл.

loading…

4. Основните параметри при данъчното облагане се вдигат със 0,73%, което има за цел по–ниското облагане при евентуално инфлационно изравняване на заплатата, т.е. при повишаване на заплатата остава повече нето.
5. KINDERFREIBETRAG

KINDERFREIBETRAG се покачва на 4.716 евро на година, което ще окаже влияние предимно при хората с висок доход.
6. UMZUGSKOSTEN / РАЗХОДИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО ЖИЛИЩЕ
Разходите за преместване в друго населено място заради смяна на работа се признават при самостоятелно живеещо лице до 764 евро, при семейни до 1528 евро и за всяко дете до 337 евро.

Причината за преместването трябва да бъде или по смяна на месторабота или да цели скъсяване на пътя до работа с минимум 30 мин. в едната посока.
7. WERBUNGSKOSTEN / РАЗХОДИ ЗА РЕКЛАМА
Границата за разходи за реклама, се увеличава на 1926 евро.