Видове глоби и техния размер в Германия за шофьори на камиони/тирове

Видове глоби и техния размер в Германия за шофьори на камиони/тирове

Информазия за размера на глобите за шофьори и собственици на транспортни фирми, упражняващи дейност на територията на Германия, отнемане на точки, лишаване от шофиране и лишаване от свобода.

Пълния превод ще бъде довършен до няколко дни.

Недопустими размери на камиона

 • Височина на камиона под 4,20 м.     –     20 €
 • Височина на камиона над 4,20 м.     –     60 €
 • Шофиране без разрешително            –     60 €

Дистанция

 • Неспазването на необходимото минимално

разстояние/дистанция от 50м. при скорост над 50 км / ч                                 –    80 €  и отнемане на 1 точка

по магистралас камиони над 3.5 тона общо тегло на автомобила.

 • Автобус

Неспазването на необходимото минимално

разстояние/дистанция от 50м. при скорост над 50 км / ч                                 –    120 €  и отнемане на 1 точка

по магистралас камиони над 3.5 тона общо тегло на автомобила.

Неправилно изпреварване с камиона

 • Пренебрегване на пътния знак 277 StVO

(забрана за изпреварване на товарни                                                                        –  70 €  и отнемане на 1 точка

автомобили с обща маса над 3,5 t)

 • Изпреварванията, макар че скоростта

не е била значително по-висока

от тази на другият автомобил                                                                                 –  80 €  и отнемане на 1 точка

(така нареченото слонче)

 • Изпреварване с моторно превозно

средство с тегло над 7,5 т, макар че видимостта,                                               –  80 €  и отнемане на 1 точка

дължаща се на мъгла, сняг или дъжд, е по-малка от 50 м

Забрана за преминаване на камиони: Пътният знак 253

 • Шофиране на камион в забранем участък

за превозни средства с тегло над 3,5т.                                                                    –  75 €

Шофиране без карта на водача

 • Неправилното функциониране или използване                                      –  глоба за шофьора  250 €

на уредите за регистриране на данните за движението                                   –  глоба за фирмата   750  €

или на картата на водача за 24 часа

 • Без тахографски лист или карта на водача

не се използва всеки 24-часов период                                                                   –   250 €

 • Картата на водача не може да се тества 
 • ако затруднява тестването                                                                               –  75 €
 • ако не може да се тества                                                                                   –   250 €

В случай на загуба, кражба, повреда или неизправност на картата на водача, предписаните разпечатки и записи не могат да бъдат направени

 • ако затруднява тестването                                                                               –  75 €
 • ако не може да се тества                                                                                   –   250 €
 • Без карта на водача и продължаване на пътуването за повече от 15 дни / без разрешение

Бордови дневник

 • Дневникът не се попълва правилно                                                              –  100 €
 • Няма дневник                                                                                                       –  100 €
 • Не се спазва задължителният период запопълване                                 –  100 €

Тахограф

 • Нямате или не предоставяте картата за преглед 
 •  Не е възможно тестване на картата                                                               –   250 €
 • Затрудняване на органите за тестване на картата                                     –  75 €
 • Под периода на дневна почивка
 • До 1 час                                                                                                                     –  30 €
 • До 3 часа за всеки допълнителен час                                                             –  30 €                     90 €
 • Повече от 3 часа за всеки допълнителен час                                               –  60 €                     180 €
 • Намаляване на прекъсването на времето за управление
 • До 15 минути                                                                                                           –  30 €                     90 €
 • Повече от 15 минути за всеки допълнителен четвърт час                        –  60 €                     180 €
 • Превишаване на допустимото дневно време на шофиране
 • До 1 час                                                                                                                      –   30 €
 • До 2 часа за всеки допълнителен половин час                                             –  30 €                     90 €
 • Повече от 2 часа за всеки допълнителен половин час                               –  60 €                     180 €

Забрана за шофиране на камиони

 • Шофиране по време на забрана за такова или в събота                                    –  25 €
 • 15 минути шофиране повече след забраната за такова или в събота            –  60 €
 • Над 15 минути шофиране след забраната за такова или в събота                  –  150 €

Камиони с опасни товари

 • Превозът не е спрян навреме или е продължил в нарушение на разпоредбите   – 500 €
 • Нивото на пълнене, масата или температурата на пълнене не са спазени             –  250 €
 • Не се проверява за течове                                                                                                       –  250 €
 • Не са поставени табели/знаци за товара                                                                           –  250 €
 • Не са поставени правилно оранжеви лепенки/табели                                                  –  100 €
 • Не са поставени оранжеви лепенки/табели                                                                      –  300 €
 • Няма писмени инструкции                                                                                                     –  150 €
 • Няма транспортен документ                                                                                                   –  150 €
 • Без сертификат на превозното средство                                                                              –  150 €
 • Превозно средство без преглед                                                                                               –   150 – 400 €
 • Без сертификат за курс на водача/АДР                                                                                –  300 € – 500 €
 • Без пожарогасител                                                                                                                      –  150 €
 • Незаконен товар                                                                                                                          –  250 €
 • Ако не се почисти след разтоварване на товара                                                                –  250 €
 • Зареждане или разтоварване на товара на неразрешено място                                  –  100 €
 • Не се спазва забраната за пушене                                                                                          –  250 €

Товарене на камиона / свръхтовар

Моторни превозни средства с обща товароподемност до 7,5 т
повече от 5% 10 € точки 10 €
повече от 10% 30 € 30 €
повече от 15% 35 € 35 €
повече от 20% 95 € 1 95 €
повече от 25% 140 € 1 140 €
повече от 30% 235 € 1 235 €
Моторни превозни средства с общо брутно тегло над 7.5 t,
повече от 2-5% 30 € 35 €
повече от 5% 80 € 1 140 €
повече от 10% 110 € 1 235 € 1
повече от 15% 140 € 1 285 €
повече от 20% 190 € 1 380 €
повече от 25% 285 € 1 425 €
повече от 30% 380 € 1 425 €

Време за шофиране и почивка на пътя                                                                    ГЛОБИ

Падане под периода на дневна почивка водач фирма
… до 1 час 30 €
… до 3 часа за всеки допълнителен час 30 € 90 €
… повече от 3 часа за всеки допълнителен час 60 € 180 €
Намаляване на прекъсването на времето за управление
… до 15 минути 30 € 90 €
… повече от 15 минути за всяка допълнителна четвърт час 60 € 180 €
Превишаване на допустимото дневно време на шофиране
… до 1 час 30 €
… до 2 часа за всеки допълнителен половин час 30 € 90 €
… повече от 2 часа за всеки допълнителен половин час 60 € 180 €
Не се придружават от картата на водача или не се предават за изпитване
… контролът не е възможен 250 €
… прави контрола по-труден 75 €
Седмична почивка, прекарана в камион или на място без подходящ сън до 500 евро до 1500 евро

Забрана за шофиране на камиони

Забранено шофиране в неделя или празник 120 € точки
Като притежател на незаконно шофиране в неделя или празник, подредени или допуснати 570 €
Забрана за шофиране в събота: моторно превозно средство, въпреки забрана на трафика в рамките на периодите на забрана 25 €
Забрана за шофиране в събота: моторно превозно средство въпреки забрана на трафика в рамките на забраната за време над 15 минути 60 €
Забрана за шофиране в събота: Като титуляр, управляващ моторно превозно средство, въпреки забранената трафик в рамките на периодите на забрана, по-дълги от 15 минути 150 €
Забрана за шофиране през нощта: незаконна забрана на движението (знак 253), която не се наблюдава при превозни средства над 3,5 тона бруто тегло 75 € 1

Гоби за превишена скорост в Германия

… до 10 км / ч 20 € точки забрана за шофиране
… 11 до 15 км / ч 30 €
… 16 до 20 км / ч 80 € 1
… 21 до 25 км / ч 95 € 1
… 26 до 30 км / ч 140 € 2 1 месец
… 31 до 40 км / ч 200 € 2 1 месец
… 41 до 50 км / ч 280 € 2 2 месеца
… 51 до 60 км / ч 480 € 2 3 месеца
… над 60 км / ч 680 € 2 3 месеца

Пътни такси в Германия за камиони             глоба за            шофьор/фирма

Такси за превоз на товари не са платени 1 240 € 480 €
Таксите за превоз на товари не са платени навреме 1 240 € 480 €
Такси за превоз на товари неправилно платени1 120 € 240 €
Документите не са включени 50 € 150 €
Не е спазено споразумение 250 € 250 €
Посочен е грешен клас на емисиите 1 120 € 240 €
Отклонение от резервирания маршрут 1 120 € 240 €
Началната и крайната точка са объркани 40 € 40 €

Глоби за неправилно изчакване/стоене на едно място за кратко определено време

Провежда се в зони, където е забранено от светлинни сигнали, маркировки и пътни знаци.В острите завои, в зоната на пресичане на пешеходците или в класирането на таксита, в тесни и объркващи зони или върху зони за ускорение и на десет метра преди запазването на светлинните сигнали с камиона. 10€
… като по този начин възпрепятстват другите 15 €
Пожарникарският достъп е блокиран чрез задържане 10 €
Задръжте втория ред 15 €
… като по този начин възпрепятстват другите 20€
Задръжте с камион не се извършва спестяване на място 10 €
Недопустимо се държи в кабина за аварийно спиране или аварийно спиране с камиони 20€
Дръжте се върху или в областта на релсите с камион 20€
… като по този начин възпрепятстват другите 30€

Глоба за неправилно паркитане

В безжизненото, на тесни и объркващи улици, в таксито стои, в ограничена забрана за паркиране 15€ точки
… като по този начин възпрепятстват другите 25€
… животът беше по-дълъг от един час 25€
… животът беше по-дълъг от един час и препятствие на другите 35€
Камионът паркирал на велосипеди и джуджета 20€
… като по този начин възпрепятстват другите 30€
… животът беше по-дълъг от един час 30€
… животът беше по-дълъг от един час и препятствие на другите 35€
Недостатъчност на линейките чрез паркиране на камиона в задръствания 60€ 1
Паркиране на подемно-транспортното средство пред или в пожарогасителните пътища 35€
… като по този начин пречат на другите и на аварийните превозни средства 65€ 1
Камион паркиран в зони с ограничен достъп 25€
Камион паркиран в зони с ограничен трафик 10€
… като по този начин възпрепятстват другите 15 €
… животът е по-дълъг от три часа 20€
… живот по-дълъг от три часа и по този начин да възпрепятства другите 30€
паркиран камион в области, където това е забранено от пътни знаци, в входове и изходи в спирка района на автобус, по стоянките за таксита, преди и след железопътни прелези, кръстовища, за люкове 10€
… като по този начин възпрепятстват другите 15 €
… животът е по-дълъг от три часа 20€
… животът е по-дълъг от три часа и препятствията на другите 30€
Камионът не е паркиран, за да спести място 10€
Паркиран с камион заминаването на другите блокира 20€
Камионът е недопустим, паркиран на разстояние или на мястото за аварийно спиране 25€
Камион над 7,5 т или ремарке над 2 тона в защитена зона, паркирана извън допустимото време 30€
Без ремарке за трактор, изключено повече от две седмици 20€
Камион паркиран на релси или в железопътния участък 25€
… като по този начин възпрепятстват другите 35€
Камионът е недопустим паркиран на магистрали или магистрала или паркиран 70€ 1

други нарушения за неправилно паркиране на камион в Германия

Други са застрашени при качване или качване на борда 20 €
… причинява имуществени щети 25 €
Недостатъчна защита срещу аварии или аварии при напускане на подемно-транспортното средство 15 €
… причинява имуществени щети 25 €

Употреба на алкохол

нарушение глоба точки Забрана за шофиране и други санкции
Пренебрегната е 0.5 на хиляда
Първо нарушение 500 € 2 1 месец
2-ро нарушение 1000€ 2 3 месеца
3-то престъпление 1500€ 2 3 месеца
Застрашеният трафик (вече от 0,3 на хиляда) 3 Отнемане на свидетелство за правоуправление, глоба или лишаване от свобода
Стойността на алкохола в кръвта е над 1.09 на хиляда 3 Отнемане на свидетелство за правоуправление, глоба или лишаване от свобода

Гуми

факти глоба точки
Камионът караше без определени зимни гуми 60 € 1
… без зимни гуми с увреждания 80 € 1
… без зимни гуми с опасност 100 € 1
… без зимни гуми с последствия от злополуки 120 € 1
Камион или ремарке с недостатъчен профил или дълбочина на рязане са управлявали 60 € 1
Като притежател, използването на камион или ремарке с гуми без достатъчен профил или дълбочина на разрязване, подредени / одобрени. 75 € 1

Преминаване на червен светофар с камион в Германия

факти глоба точки забрана на шофиране
Просто нарушение на червените светлини 90 € 1
… с опасност 200 € 2 1 месец
… с имуществени щети 240 € 2 1 месец
Квалифицирано нарушение на червените светлини (светофарът е червен за повече от 1 секунда) 200 € 2 1 месец
… с опасност 320 € 2 1 месец
… с имуществени щети 360 € 2 1 месец

Проверка за сигурност на превозното средство

факти глоба точки
Камиони или автобуси и техните ремаркета, макар и в състояние, което значително е засегнало пътната безопасност 180 € 1
Като притежател на камион или автобус, превозното средство не бе демонстрирано за изпитване за безопасност, а крайният срок за датата на проверка не беше изпълнен
… до 2 месеца 15 €
… от 2 до 4 месеца 25 €
… от 4 до 8 месеца 60 € 1
… над 8 месеца 75 € 1

Забрана за шофиране в неделя и празнични дни в Германия

описание глоба
Забрана за шофиране в неделя или празник с камион с брутно тегло над 7.5 т или с камион с ремарке 120 €
Подреждане или разрешаване на незаконно шофиране в неделя или на официални празници с камион с брутно тегло над 7.5 т или с камион с ремарке 570 €

Претоварване

Не се взема предвид информацията за вертикалното натоварване / претоварване / закрепването на товара глоба точки
Над 50% допустимо натоварване на моторно превозно средство с едноосно ремарке надвишава или пада под него 60 € 1
Недостатъчното закрепване на товара или товарачите срещу падане или залепване на камиони или автобуси 60 € 1
… с опасност 75 € 1
Височината на моторното превозно средство, включително товара, е повече от 4,20 метра 60 € 1

Превода е автоматичен, възможни са малки незначителни грежки в текста.