Български застрахователи в Германия

Български застрахователи в Германия

В Германия има широк спектър от застраховки, които са на разположение на гражданите и бизнесите. Най-често срещаните видове застраховки в Германия са:

  1. Застраховка на автомобили – за покриване на разходите при пътуване с автомобил и в случай на пътна катастрофа.
  2. Застраховка на имущество – за покриване на разходите при повреда или загуба на имота и съдържанието му.
  3. Застраховка на отговорност – за покриване на разходите, свързани с причинени щети на други хора или техните имущества.
  4. Застраховка на живота и здравето – за покриване на разходите, свързани с медицински грижи и трудова нетрудоспособност.
  5. Застраховка на пътувания – за покриване на разходите, свързани с неотложни медицински случаи и други неочаквани събития при пътувания в чужбина.
  6. Застраховка на бизнеса – за покриване на разходите, свързани с различни видове рискове, които могат да повлияят върху бизнеса, като например пожар, кражба и други.

Български застрахователи в Германия, застрахователи говорещи български език в Германия, българоговорящи застрахователи в Германия и застрахователните дружества в Германия са регулирани от Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), който е отговорен за надзора на финансовите институции в страната. Гражданите и бизнесите в Германия могат да закупят застраховки от различни застрахователни дружества, като най-често използваните са Allianz, AXA, Ergo, Generali и HDI и други, но повечето българи пребиваващи на територията на Германия предпочитат да използват услуги на български застрахователи в Германия.

Все пак, преди да изберете застрахователна компания в Германия, застрахователи говорещи български език в Германия, български застрахователи в Германия, български застраховател в Германия и да закупите застраховка, е важно да сравните различните оферти и да се уверите, че получавате оптимално покритие за Вашите нужди.

Ако сте български застраховател или български застрахователи в Германия очакваме да се свуржете с нас чрез формата за контакт за да започнем да направим актуален списък с български застрахователи в Германия.