Болнични и трудова злополука в Германия

Болнични

• Болнични
• Обезателно трябва да се уведоми работодателя (телефон, факс, WhatsApp)
• Работодателят може да изисква болничен лист още от първия ден, обикновено се изисква на четвъртия ден при боледуване продължаващо повече от 3 дена
• При стаж над 4 седмици във фирмата, работодателят поема 6 седмици болничен като плаща 100% от брутната заплата (важи и при трудова злополука)
• От седмата седмица започва да плаща здравната каса за период от най-много 78 седмици (72 по- точно понеже шестте седмици от работодателя се включват в тях)
• Krankengeld е 70% от брутната заплата и се изплаща за минал период
• Когато трудовото отношение е прекратено, но боледуването е започнало докато сте работили, ходете на лекар обезателно преди да изтече стария болничен, в болничните НЕ трябва да има и ден прекъсване.

• Трудова злополука
• Обезателно веднага трябва да се уведоми работодателя
• Той е длъжен да уведоми касата за трудовите злополуки (Berufsgenossenschaft)
• Вие обезателно трябва да потърсите лекар специалист по трудовите злополуки (Durchgangsarzt)
• При стаж над 4 седмици във фирмата, работодателят поема 6 седмици болничен като плаща 100% от брутната заплата
• От седмата седмица започва да плаща здравната каса от името на Berufsgenossenschaft за период от най-много 78 седмици (72 по-точно понеже шестте седмици от работодателя се включват в тях)
• Verletzengeld е 80% от брутната заплата и за изплаща за минал период
• Когато трудовото отношение е прекратено, но боледуването е започнало докато сте работили, ходете на лекар обезателно преди да изтече стария болничен, в болничните НЕ трябва да има и ден прекъсване.

Семинар на тема „Основите на немското трудово право“
Иван Иванов
Съветник в проекта „Справедлива мобилност в Хесен“