Консултативен център за мобилни европейски работници и служители в Германия

Related Post

Консултативен център за мобилни европейски работници и служители

Консултативният център за мобилни европейски работници и служители се ангажира за справедливи условия на труд и предотвратяване на експлоатацията на пазара на труда в Хамбург. Вие сте гражданин на държава членка на ЕС и работите в Хамбург? Командирован сте в Хамбург от Вашия работодател, който е от държава членка на ЕС? Не сте получили трудовото си възнаграждение? Нямате право на отпуск? Работите повече от регламентираното по договор време? Или имате други въпроси свързани с Вашата работа, условията на труд, възможността да работите като самонаето лице или системата за социално осигуряване? Ние Ви предлагаме съдействие и безплатна консултация. При необходимост Ви придружаваме при посещения в съответните учреждения. Ние Ви съветваме относно: n Вашите права и задължения като наето (т.е. при правоотношения работодател-работник) или самонаето (т.е. при регистрирана самостоятелна заетост) лице n Условията по колективните трудови договори и правилата на заплащане n Условията на труд (отпуск, работно време, охрана на труда) n Общите законови положения при уволнение n Командировките и преотстъпванетo на работници n Системата за социално осигуряване (здравно осигуряване, осигуряване за трудова злополука и за безработица) n Семейнoто подпомагане n Правото на социалнo подпомагане (по изключение) n Въпроси свързани със закона за данъка върху общия доход

За контакт: Магдалена Моргенрот полски, английски, испански и немски език Тел.: +49 (0)40 284016-78 magdalena.morgenroth@hamburg.arbeitundleben.de

Елиза Янкова български и немски език Тел.: +49 (0)40 284016-76 eliza.yankova@hamburg.arbeitundleben.de

Иван Иванов български и немски език Тел.: +49 (0)40 284016-76 ivan.ivanov@hamburg.arbeitundleben.de

Йежи Бохданович полски, английски и немски език Тел.: +49 (0)40 284016-83 jerzy.bohdanowicz@hamburg.arbeitundleben.de

Мирела Барут румънски и немски език Telefon: +49 (0)40 284016-79 mirela.barut@hamburg.arbeitundleben.de

Алина Вебер испански, английски и немски език Telefon: +49 (0)40 284016-80 alina.weber@hamburg.arbeitundleben.de

Консултациите се провеждат на български език след предварително уговорен час!

 

Leave a Comment