Мария Кръстанович 68159 Mannheim безплатни консултации на български език в Германия

Related Post

Мария Кръстанович

68159 Mannheim

Telefon: +49 (0)621 1783741

E-Mail: marija.krstanovic@caritas-mannheim.de

Всеки понеделник и четвъртък от 9:00 до 12:00 ч. безплатни консултации на български език по въпросите за:

• стабилизиране на житейската ситуация

• помощ при записване на деца в детска градина и училище

• осигуряване на езиков курс

• разясняване на перспективите за професионална реализация

• придружаване и превод при посещение в държавни учреждения

• приравняване на дипломи

 

Leave a Comment