Ползване на автомобили с българска регистрация в Германия

Модератор: Ice_lady

Потребителски аватар
admin
Site Admin
Мнения: 206
Регистриран на: 15 авг 2015, 20:36
Местоположение: Deutschland
Контакти:

Ползване на автомобили с българска регистрация в Германия

Непрочетено мнениеот admin » 11 сеп 2015, 15:47

Информацията по долу ни е предоставене от:

Правна кантора Борис Андреев
Alte Dorfgasse 24
65239 Hochheim am Main
Тел. моб.: +49 (0) 157 518 75 706 ( при спешни случаи, по всяко време)
Тел.: +49 (0) 6145 93 707 62
Факс: +49 (0) 6145 93 707 63
@: andreev_boris@gmx.de
http://andreev-recht.de/

Дългосрочното ползване на автомобили с българска регистрация на територията на ФР Германия може и да е финансово изгодно от гледна точка на по-ниските разходи за данъци и застраховки, но често пъти може да е в разрез с местното законодателство и може да доведе до известни неудобства от финансово и правно естество за техните ползватели.

Проблеми могат да възникнат най-вече в два аспекта- задължение за пререгистрация на автомобила при по- дългосрочен престой, както и начисляването на пътен данък за времето на престоя. Темата с колите с чуждестранна регистрация е комплексна и начинът на действие на местните власти варира в зависимост от съответната провинция, а съдебната практика не изобилства от подобни казуси.

Регистрацията и допускането в движене на автомобили принципно е национално право и в европейското законодателство не се намират особени норми по тази тема. Според действащото в момента законодателство технически изправни автомобили с редовна регистрация от друга държава- членка на ЕС и имат право да се движат по пътищата в Германия без пререгистрация в рамките на една година (§ 20 FZV)[1]. Този състав е предвиден предимно за туристи или фирмени представители, пътуващи често със служебни цели.

Ситуацията се променя в момента, в който т.нар. постоянното местостоене на въпросният автомобил (regelmäßiger Standort) се утвърди в Германия. Това понятие намира една доста широка и с това по мое мнение несполучлива, но утвърдена от съдебната практика дефиниция, а именно: „Мястото, oт което автомобилът се включва непосредствено в уличното движение и на което преустановява участието си в него и преминава в състояние на покой“. При установяване на постоянно местостоене на дадено превозно средство на територията на Германия горепосоченият едногодишен срок губи своето значение, а автомобилът практически спира да отговаря на законовите норми и подлежи на пререгистрация респективно спиране от движение.

При определяне на постоянното местостоене решаващ фактор е статусът на реалния ползвател. Тук трябва да се спомене, че компетентните органи приемат за ползвател обичайния водач на превозното средство в Германия, а не собственика или държателя, вписани в българския регистрационен талон. Ето защо дори по документи автомобилът да се води на трето лице без адресна регистрация в Германия е трудно по тази начин да се заобиколят законовите разпоредби. С други думи, ако български гражданин е с редовна адресна регистрация на територията на Германия и пребивава или определени обстоятелства допускат, че има намерение да пребивава там дългосрочно, то немските власти в повечето случай автоматично приемат, че и автомобилът ползван от него има постоянно местостоене в страната, и изискват или нареждат чрез административен акт пререгистрирането на превозното средство или спирането му от движение.

До такива ситуации се стига най-често при спонтанни проверки на пътната полиция, която на свой ред уведомява службата за регистрация на превозни средства – т.нар. Zulassungsbehörde. Управлението на превозно средство, което не отговаря на законовите норми (в случая § 20 FZV), представлява административно нарушение и се наказва с глоба от 70 евро и 1 точка в регистъра във Фленсбург.

Още по-интересна става темата от гледна точка на данъчното облагане на чуждестранни автомобили, което по мои наблюдения е и по- често срещаният проблем в практиката. И ако до принудителна пререгистрацията при определени обстоятелства може да минат месеци, то подходът при начисляването и събирането на пътния данък е изключително експедитивен.

„Натискът“ над ползватели на автомобили с чужда регистрация се засили особено след 15. Март 2014, когато на Митническите служби в Германия бе прехвърлена една допълнителна компетенция, а именно начисляването и събирането на данъка за превозни средства (Kfz- Steuer) на територията на ФР Германия. Тъй като Митническите власти разполагат с мобилни групи за контрол на граждани, превозни средства и стоки и упражняват този контрол интензивно особено в пограничните райони, множество ползватели на чуждестранни автомобили бяха обложени с данък, както за минали периоди, така и за година напред.

Според чл. 3 т. 13 от Закона за данък върху превозните средства (Kraftfahrzeugsteuergesetz) леки автомобили с чуждестранна регистрация предназначени за временно ползване не подлежат на облагане. Същият член определя обаче и две важни изключения: освобождаването от пътен данък отпада при леки автомобили, чиито ползватели имат местожителство или редовно пребивават на територията на Германия, както и при такива, ползвани за транспорт на хора и стоки с търговска цел.

Продължителността на ползването на автомобила е без значение, а данъчното задължение се отнася за целия установен времеви отрязък, през който автомобилът се е намирал на територията на Германия, което включва и минали периоди. Поради тази причина първите въпроси при митническа проверка най- често са: откога автомобилът се намира в страната и откога ползвателят има адресна регистрация там. Данъчно задължено лице е фактическият ползвател на автомобила.

Принципно пътният данък за чуждестранни автомобили се начислява и заплаща предварително за период от една година напред, с изключение на случаите, когато престоят на автомобила не надвишава 30 дни (дневно облагане). Когато дължимата сума надвишава 500 или 1000 евро се допуска заплащането за съответно само 6 или само 3 месеца напред.

Именно на тези две изключения искам да обърна допълнително внимание, тъй като те често са непознати на хора, които за пръв път влизат в досег с данъчното законодателство. Подходът на митническите органи често е такъв, че те не вземат от само себе си под внимание горните възможности за скъсяване на периода на облагане и начисляват годишния максимум. Тъй като често в хода на проверката се установява, че автомобилът се намира в Германия от няколко месеца или дори години, се начислява и данък за този минал период и така се стига до четирицифрени суми, които могат да бъдат сериозна финансова тежест. При намесата на правно- или данъчно компетентно лице и при подаване на съответното заявление, задължението може да бъде преизчислено или разсрочено.

Освен това съществува и реалната опасност при установяване на ползване на автомобила за минал период да бъде започнато следствено производство за укриване на данъци ( § 370 Abgabenordnung). На тази възможност не бива да се гледа несериозно, тъй като немската съдебна и изпълнителна власт показва изключително ниска толерантност към укриването на данъци от всякакъв тип и при такова развитие е наложително своевременно да се потърси правна помощ от адвокат.

В чл. 5 на Директива 83/182/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 е упоменато изрично и освобождаване на от пътен данък на чуждестранни студенти от немски ВУЗ-ове, ползващи автомобили, регистрирани в други държави. Доколко тази директива е имплементирана напълно в Закона за данък върху превозните средства за мен е спорно. Но чл. 5 съдържа определени ограничения относно статуса на студента и изисква само временно пребиваване в Германия и то единствено с цел образование. По тази причина работни занимания и пребиваване в Германия през по-голямата част от годината говорят по- скоро против временно пребиваване с цел образование.

В заключение може да се каже, че най-сигурният вариант да се избегнат евентуални неприятности с немското законодателство е своевременна регистрацията на автомобила в Германия и с това надлежното плащане на данъци и застраховки. Тъй като темата е комплексна и подходът на компетентните власти не е единен, дори в случай на конфликт с достоверно обяснение и съответните доказателства плащането на пътен данък и пререгистрацията биха могли да бъдат избегнати известно време. При пребиваването в тази един вид „сива зона“ обаче всеки трябва да реши дали е готов да поеме законова отговорност и доколко този риск е оправдан.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разрешено ли е да шофирам автомобил с български регистрационни номера в Германия?

Поначало е разрешено моторни превозни средства с български регистрационни номера временно да вземат участие в движението по немската пътна мрежа, в случай, че за тях има издадено валидно удостоверение за регистрация и водачът няма постоянно местожителство в Германия. Превозните средства се допускат до участие в движението по пътищата на страната, само ако са технически изправни.

Какво означава временно участие?

За временен се счита период до една година. Срокът започва да тече от деня на преминаване границата на Република Германия.

За какъв период от време е разрешено да шофирам автомобил с български регистрационни номера без пререгистрация в Германия?

В случай, че запазите местожителството си в България, престоят Ви в Германия е по-кратък от една година и ползвате автомобила за лична употреба, не е необходимо да го пререгистрирате в Германия, нито да плащате данъци за него. Автомобилът Ви остава регистриран в България. Освобождаването от данък отпада, ако превозните средства служат като средства за платен превоз на пътници или стоки, или се използват от лице, което има местожителство или обичайно пребиваване в Германия.

Кога съм задължен да регистрирам автомобила си в Германия и да плащам данъци за него?

Задължен сте да пререгистрирате Вашия автомобил, ако престоят Ви в Германия не е временнен, т.е. имате постоянно местожителство в Германия. Автомобилът Ви трябва задължително да бъде пререгистриран, ако престоят Ви е пo- дълъг от една година. Автомобилът подлежи съответно на облагане с данък върху моторните превозни средства. Падежът настъпва след изрично изискване от страна на Финасовата служба. Данъкът се заплаща предварително за съответната година.

Кога трябва да се сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС?

При престой до една година не е необходимо сключването на горепосочената застраховка в Германия, в случай, че притежавате международна зелена карта. След пререгистрация на превозното средство в Германия следва своевременно да сключите задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС със застрахователно дружество в Германия.

Валидно ли е в Германия свидетелство за управление, издадено в Бългрия?

Притежателите на валидно свидетелство за управление, издадено в България, които обичайно пребивават в Германия, имат право да шофират под условие моторни превозни средства в Германия. Водачът следва да има на разположение превод на свидетелството за управление на немски език. Разрешението за шоифирне отпада за водачи, на които е отнето свитетеството за управление или е наложена забрана за шофиране.

Advertisement
loading...

Върни се в “Нови закони в Германия”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост