Уроци по български език и литература, правопис и правоговор във Виена, Австрия

Related Post

Хайде да пишем и говорим правилно български език! 🙂

„…А българските букви вече бяха навсякъде по българските земи. Не само по камъните, не само в книгите, но и в сърцата на хората…Заради всеотдайността и жертвите на българските Апостоли на писмената. И днес срещу чуждите букви и език, които се опитваха да изместят нашите, заставаше всяко българско сърце… “
Из „Войната на буквите“ Л. Филипова

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment